Undervisningen


Undervisningen

På skoler der udbyder kurser i dansk og matematik vil der blive undervist minimum 45 timer i dansk og/eller matematik, i et personligt tilrettelagt forløb. Eleven vil blive afklaret ved kursusstart, og undervisningen vil foregå med høj faglighed, i et kreativitet miljø, med trygt socialt samvær.

Formålet med kombinationen af højskoleophold og fagspecifik undervisning i dansk og matematik er at øge elevens faglighed, men også gåpåmod, selvværd og kendskab til egne og andres menneskelige egenskaber. Mange elever har positivt udbytte af at arbejde med fagene i højskolens pædagogiske rammer, og får et nyt og bedre forhold til at gå i skole. Der vil blive undervist i fagene af kompetente og inspirerende højskolelærere, der skaber et trygt læringsrum med høj faglighed og personlig støtte.

Læs mere hvilket udbytte eleverne på kurserne har fået her

Skemaernes struktur varierer efter hvilken én af skolerne eleven ønsker at gå på. På nogle skoler vælges dansk eller matematik som valgfag på linje med andre fag, på andre skoler vælges dansk og/eller matematik som linjefag og hos andre følger alle elever dansk og matematik.

På nogle skoler er der etableret samarbejde med den lokale VUC eller HF, hvor eleven kan gå til eksamen.

Læs mere om de enkelte skoler her

Øvrige fagtilbud

Ud over undervisning i dansk og matematik kan man vælge blandt højskolens øvrige fag. På den enkelte højskoles hjemmeside fremgår det, hvad de tilbyder af linjefag og valgfag. Højskolen afholder desuden fælles aktiviteter og fælles undervisning som eksempelvis morgensamlinger, foredrag etc.

 

 

Jakob Hvenegaard
Specialkonsulent
Rådgivning

Intensive læringsforløb, særlige målgrupper og unge uden ungdomsuddannelse.