Vi arbejder for folkehøjskolens idé og udvikling

Foreningen er en medlems- og interesseorganisation for folkehøjskoler i Danmark.

Find en medarbejder

Medarbejderne er delt i 4 afdelinger: Ledelsen, rådgivning og administration, udvikling og kommunikation. Find numre og mailadresser.

Find en medarbejder.

Kurser for professionelle

Foreningen holder arrangementer og efteruddannelseskurser. Nogle kurser er forbeholdt ansatte på højskolerne og foreningens medlemmer.

Find et kursus eller en konference 

Løn og ansættelse

Find løntabeller, anbefalinger, ansættelsesbreve og andre informationer om ansættelsesforhold på en højskole.

Læs om løn og ansættelsesforhold.

Nyheder

Vis flere

Højskolernes årsskrift

 
Hvordan bliver højskolerne mødested for større forskellighed, og kan højskolerne bidrage til den demokratiske samtale?

Læs årsskriftet og få perspektiv samt spændende casefortællinger fra højskolerne.

Hent råd til drift og ledelse af højskolen

Vi rådgiver om højskolen som privat selvejende institution. Find råd om institutionens opbygning, ledelse, forretningsforhold, beskrivelse af fælles administrative muligheder og værktøjer m.m.

Råd om at drive institutionen: Højskole

Vil du arbejde på en højskole?