Vi arbejder for folkehøjskolens idé og udvikling

Foreningen er en medlems- og interesseorganisation for folkehøjskoler i Danmark.

NY PULJE

 

Højskolerne samler ind så ukrainske unge, og på sigt russiske unge, kan komme på højskole. Den nye pulje kan nu ansøges af højskoler.

Læs mere om puljen og ansøg

Læs mere om indsamlingen

Find en medarbejder

Medarbejderne er delt i 4 afdelinger: Ledelsen, rådgivning og administration, udvikling og kommunikation. Find numre og mailadresser.

Find en medarbejder

Kurser for professionelle

Foreningen holder arrangementer og efteruddannelseskurser. Nogle kurser er forbeholdt ansatte på højskolerne og foreningens medlemmer.

Find et kursus eller en konference 

Løn og ansættelse

Find løntabeller, anbefalinger, ansættelsesbreve og andre informationer om ansættelsesforhold på en højskole.

Læs om løn og ansættelsesforhold

Højskole for flere

Højskolerne er for hele befolkningen, men mangfoldigheden kunne være større

Selvom højskolerne har fat i et bredt udsnit af befolkningen, er der stadig behov for at øge mangfoldigheden. En ny undersøgelse giver et konkret indblik i elevsammensætningen på landets højskoler.

Læs om mangfoldighedsanalysen

Den demokratiske samtale

Seksuel dannelse

På højskolen er samværet og fællesskabet essentielt. Derfor er spørgsmålet om, hvordan vi bedst lever sammen, med respekt for hinandens grænser og forskelligheder, vigtigt. Og dermed også – men ikke alene – hvordan vi forebygger seksuelle krænkelser.

Læs om indsatsområdet: Seksuel dannelse

Bæredygtighed

CO2-beregner for kostskoler

FFD har udarbejdet et pædagogisk redskab, hvor en underviser sammen med sine elever, kan beregne CO2-aftrykket målt pr. årselev for en given kostskole.

Se CO2-beregneren her

Nyheder

Vis flere

Højskolernes indsatsområder

 
Hvordan bliver højskolerne mødested for større forskellighed, og hvordan kan højskolerne bidrage til bæredygtig udvikling og den demokratiske samtale?

Læs dette magasin og få perspektiv på sagen samt spændende casefortællinger fra højskolerne.

Hent råd til drift og ledelse af højskolen

Vi rådgiver om højskolen som privat selvejende institution. Find råd om institutionens opbygning, ledelse, forretningsforhold, beskrivelse af fælles administrative muligheder og værktøjer m.m.

Råd om at drive institutionen: Højskole

Vil du arbejde på en højskole?