Vi arbejder for folkehøjskolens idé og udvikling

Foreningen er en medlems- og interesseorganisation for folkehøjskoler i Danmark.

Find en medarbejder

Medarbejderne er delt i 5 afdelinger: Ledelsen, Administration, Rådgivning, Politik & strategi og Kommunikation. Find numre og mailadresser.

Find en medarbejder

Kurser for professionelle

Foreningen holder arrangementer og efteruddannelseskurser. Nogle kurser er forbeholdt ansatte på højskolerne og foreningens medlemmer.

Find et kursus eller en konference 

Løn og ansættelse

Find løntabeller, anbefalinger, ansættelsesbreve og andre informationer om ansættelsesforhold på en højskole.

Læs om løn og ansættelsesforhold

Indsatsområder

Bæredygtighed

Foreningen arbejder for, at højskolerne kan være med til at vise, at aktivt medborgerskab og et stærkt civilsamfund er en løftestang for en bæredygtig udvikling.

Læs om Bæredygtighed

Den demokratiske samtale

Foreningen arbejder for, at højskolerne fortsat kan være med til at bevare og udvikle et velfungerende og stærkt demokrati og styrke det folkelige engagement.

Læs om Den demokratiske samtale

Højskole for flere

Foreningen arbejder for, at alle, uanset alder, baggrund, skolegang, køn og økonomiske muligheder, får mulighed for at komme på højskole.

Læs om Højskole for flere

Nyheder

Vis flere

Højskolernes indsatsområder

 
Hvordan bliver højskolerne mødested for større forskellighed, og hvordan kan højskolerne bidrage til bæredygtig udvikling og den demokratiske samtale?

Læs Højskoleskriftet og få perspektiv på sagen samt spændende casefortællinger fra højskolerne.

Hent råd til drift og ledelse af højskolen

Vi rådgiver om højskolen som privat selvejende institution. Find råd om institutionens opbygning, ledelse, forretningsforhold, beskrivelse af fælles administrative muligheder og værktøjer m.m.

Råd om at drive institutionen: Højskole

Vil du arbejde på en højskole?