Højskolernes BæredygtighedsNetværk

Højskolernes BæredygtighedsNetværk er et forum, hvor højskoler kan udveksle erfaringer inden for bæredygtighed - praktisk, pædagogisk og værdimæssigt.

Om netværket

  • Alle højskoler kan blive medlem af Netværket og alle er velkomne, uanset erfaringer eller tilgang til bæredygtighed.
  • Vi arbejder udfra en række pejlemærker, der fungerer som en slags "tjek-liste". Det gør det nemt for den enkelte højskole at komme igang og at se fremskridt. Det giver et overblik over indsatsen på tværs af højskolerne til inspiration højskolerne imellem, og det gør det lettere for kommende kursister at danne sig et overblik over, hvordan den enkelte højskole arbejder med bæredygtighed.
  • Pejlemærkerne skal motivere højskolerne til at gøre mere, samt synliggøre dét, man man allerede gør.

 

Se listen over højskoler i netværket

Principper for medlemskab

  • Det er hele højskolen og ikke enkeltpersoner, der er medlem.

  • En medlemshøjskole har én repræsentant, der er i kontakt med FFDs bæredygtighedskonsulent.

  • En medlemshøjskole forpligter sig til, én gang årligt på bestyrelsesniveau, at sætte højskolens indsats på dagsordenen. Årets indsats vurderes og nye pejlemærker bringes i spil.

  • En medlemshøjskole forpligter sig til at synliggøre sine tiltag over for elever, andre kursister og gæster på højskolen.

Fire tilgange til bæredygtighed

Pædagogisk

Mange af landets højskoler ønsker at sætte bæredygtighed på dagsordenen over for deres elever. Enten i fagene, til morgensamlinger eller som længere forløb. Derfor er der også brug for inspiration og udveksling om hvordan man pædagogisk kan gøre arbejdet med bæredygtighed mere tilgængeligt og motiverende. Vi vil samle inspiration og viden fra fra ind- og udland, samt afprøver nye former for pædagogiske tilgange til bæredygtighed, samt arbejde med begrebet bæredygtig dannelse.

Huset og bygninger

Indsatsen for bæredygtighed handler også om højskolernes eget forbrug af ressourcer og muligheder for at påvirke lokalt og globalt. Derfor arbejder netværket også med at kortlægge og forbedre højskolernes forbrug af f.eks. energi og vand, udnytte potentialet i udearealerne, osv. Det kan også være erfaringsudvekling mellem pedeller og andet praktisk personale.

 

Kost og non-food

Kosten fylder meget på landets højskoler, og derfor er der også her et stort potentiale for forbedring i bæredygtighedsøjemed. I dette indsatsområde hjælper vi køkkerne med erfaringsudveksling indenfor madspild, lokalproduktion, organisk affald osv. Dette område dækker også over rengøringsmidler og meget andet indenfor indkøb.

Internt

Dette indsatsområde dækker over højskolernes værdigrundlag, efteruddannelse af personale, men også hvordan man kommer ud med sit budskab og går i dialog med lokalsamfundet.

Bliv medlem

  • Ønsker en højskole at blive medlem, skal dennes kontaktperson udfylde denne tilmeldingsformular.
  • Alle Højskoler og deres ansatte, uanset medlemskab, er velkommen til at deltage i netværkets konferencer, netværksmøder, bruge facebookgruppen, samt dele vores fælles viden og kontakter