Peoples Future Lab

22 højskoler fra hele verden, går sammen i kampen for en bæredygtig omstilling

Folkeligt engagement er afgørende for, at vi sammen kan finde løsninger på klimakrisen. Derfor samler FFD 11 danske højskoler og 11 højskoler ude i verden om at udvikle og styrke skoleformens bidrag til den grønne omstilling.

Bæredygtighed er ikke kun en mærkesag for politikere, NGO’er eller aktivister – alle skal være med. Mange højskoler arbejder allerede i dag med bæredygtighed i fag om natursyn og aktivisme. Med projektet ønsker FFD at bidrage til den folkelige forankring af den bæredygtige omstilling. 

Projektet er støttet af Civilsamfund i Udvikling (CISU), som har bevilget 1,5 mio. kr. til et 2-årigt projekt under overskriften "Global Højskoleaktivisme – klimaløsninger lokalt".

Pædagogisk udvikling

De deltagende højskoler går sammen om at udvikle et pædagogisk forløb, der danner 300 unge danske forandringsagenter, så de med viden, mod og handlekompetence vil agere for en retfærdig og bæredygtig samfundsudvikling.

Global inspiration

Klimakrisen er global. Projektet lægger derfor op til et samarbejde mellem 11 danske højskoler og 11 udenlandske højskolelignende institutioner, der enten ligger i et udviklingsland eller beskæftiger sig med bæredygtighedsdagsordenen, for at få deres perspektiver og nuancer med i vores måde at tænke bæredygtig dannelse og grøn omstilling på.

Eleverne driver processen

Højskoleeleverne vil som forandringsagenter drive processen og udvikle lokale bæredygtighedsprojekter i samarbejde med virksomheder, organisationer eller institutioner fra lokalsamfundet.

Bredt engagement via festival

For at engagere den brede offentlighed vil indsatsen kulminere i en stort anlagt festival, hvor de unge forandringsagenter vil præsentere deres projekter og dele deres fælles visioner. Festivalen vil blive åbnet med et særligt program for beslutningstagere og særlige interessenter, herunder uddannelsesinstitutioner og organisationer der arbejder med bæredygtig dannelse og omstilling i Danmark og globalt. Til dette arrangement vil der ligeledes være en medieindsats.

Hvad for du ud af det som højskole?

  • En unik mulighed for en tæt og personlig relation til en udenlandsk højskole - også for fremtiden (global undervisning, studierejser mm.).
  • Klæd dine elever på med viden, mod og erfaring.
  • Få efteruddannelse via et forløb med fem online-moduler og et tre-dages pædagogisk seminar med nyeste forskning og best practice indenfor bæredygtig dannelse.
  • Du vil blive en del af en engageret bevægelse, der ønsker at styrke højskolernes samlede indsats for at skabe en mere grøn og bæredygtig verden.

Ved spørgsmål kontakt Sara Skovborg Mortensen eller Daniel Aleksander Kern

Sara Skovborg Mortensen
International konsulent
Strategiske indsatser

Udvikling af internationale projekter og rådgivning om internationale elever og forhold.

 

Daniel Aleksander Kern
Udviklingskonsulent
Strategiske indsatser

Projektleder inden for demokrati, Norden, Europa, fonde, konferencer.
Sekretær for FFDs bestyrelse og Nordisk Folkehøjskoleråd.

Læs mere om højskolernes arbejde for bæredygtighed