Den demokratiske samtale

Højskolerne har traditionelt spillet en vigtig rolle i at bringe folk sammen og bygge bro på tværs af geografi, alder, uddannelse og værdier. Vi vil fortsat være med til at bevare og udvikle et velfungerende og stærkt demokrati og styrke det folkelige engagement.

Fra dannelse til demokrati 

Polarisering, dalende tillid til politikerne og manglende lyst til at engagere sig. Det er nogle af de udfordringer, det danske demokrati står over for i disse år. Mange føler sig ikke set og hørt af de folkevalgte, konflikter fylder mere end løsninger i medierne, og den hårde tone på sociale medier er med til at skabe et stort skel mellem mennesker. 

Højskolerne ønsker at være med til at puste nyt liv i det danske demokrati. Det er en del af højskolernes tradition at bringe folk sammen fra land og by og på tværs af uddannelsesniveauer, alder, erhverv og værdier. Vi skal arbejde for at bygge bro, modvirke polarisering og finde det, der samler os, så vi på den måde kan være med til at bevare og udvikle et velfungerende og stærkt demokrati.

Elever og kursister er en væsentlig forudsætning for at drive højskole, men højskolen er også en idé, som vi skal forsøge at brede ud til hele samfundet. Vi vil give plads til en samtale, hvor der er plads til at eksperimentere, og hvor vi styrker håbet og engagementet hos både unge og voksne.

På denne side får du et overblik over foreningens demokratiske indsatser.

Demokratisk dannelse på højskolerne

Populisme, polarisering og manglende tillid truer demokratiet

Politikerne taler i stigende grad til borgerne som forbrugere, samtidig med at de laver store reformer bag kulisserne uden at inddrage vælgerne. Måske kan højskolerne være med til at puste nyt liv i det danske demokrati.

Højskoleelever byggede ekkokamre på folkemøde

Mange unge besøgte Højskolernes område på Ungdommens Folkemøde i begyndelsen af september. Her kunne de prøve kræfter med cirkus og lyddesign og høre om højskoler og ekkokamre

Flere højskoler holder valgarrangementer

Rundt om i hele landet inviterede højskoler indenfor til valgmøder, hvor elever og borgere kan blive klogere på de lokale kandidater til kommunalvalget i november. Det er vores bidrag til den demokratiske dannelse, siger forstander

Nyheder om den demokratiske samtale

Vis flere
Mette Skov Hansen
Kommunikationskonsulent
Kommunikation

Presseansvarlig

Jakob Bonde Rasmussen
Leder af Kommunikation
Kommunikation

Kampagner, markedsføring, strategi, events og Folkemødet.