Ungdomsøen

Højskolerne er kernepartner i projektet Ungdomsøen, der skal være et sted, hvor unge skaber fremtiden. Visionen er at engagere unge til at tage ansvar for hinanden, fællesskabet og udviklingen af samfundet

I sommeren 2019 fik ungdommen sin egen ø. Det gamle Middelgrundsfort i Øresund ud for København skulle være et sted, hvor unge kunne være med til at skabe fremtiden.

Ungdomsøen skal være platformen for de næste generationers vigtigste samfundsbevægelser. Den skal styrke generationer af unge i at blive aktive, engagerede og nysgerrige mennesker, som tager ansvar for hinanden, fællesskabet og udviklingen af vores samfund.

Fra Ungdomsøens vision

Folkehøjskolernes Forening er kernepartner i projektet, som har til formål at gøre unge til aktive, engagerede og nysgerrige mennesker, som tager ansvar for hinanden, fællesskabet og udviklingen af vores samfund.

Øen samler ungdomsorganisationer fra hele landet om aktiviteter, events, kurser og projekter, der motiverer unge til at deltage i samfundets brede fællesskaber. Det er de unge, der bringer indholdet og udvikler og afholder aktiviteterne.

Øen skal derudover være en demokratisk platform, hvor unge møder hinanden på tværs af geografiske og sociale skel.

I tråd med højskolernes kerneværdier

At højskolerne er aktiv part i Ungdomsøen stemmer godt overens med højskolernes generelle engagement i at give unge en stemme og mulighed for at være aktive i samfundet. Det falder også godt i tråd med en af højskolernes kerneværdier, nemlig demokratisk dannelse.

Formanden for Folkehøjskolernes Forening, Lisbeth Trinskjær, er desuden formand for Fonden Ungdomsøens bestyrelse.

Af andre kernepartnere er der Roskilde Festival, Spejderne, Efterskolerne og Dansk Ungdoms Fællesråd. Sammen repræsenterer parterne 670.000 medlemmer.

Middelgrundsfortet blev bygget i slutningen af 1800-tallet som en del af Danmarks befæstning og er verdens største kunstigt anlagte ø, som ikke er landfast. Arkivfoto.

Om Ungdomsøen

  • I 2015 blev Middelgrundsfortet i Øresund givet til Spejderbevægelsen med støtte fra Nordea-fonden og A.P. Møller Fonden. Siden har Nordea lagt yderligere 120 millioner kroner i til en stor renovering.
  • I dag drives øen af Fonden Ungdomsøen med Lisbeth Trinskjær, formand for Folkehøjskolernes Forening i Danmark, i spidsen.
  • Der er plads til 1000 mennesker ad gangen på øen, som blandt andet har 400 udendørs overnatningspladser, udekøkkener, bålpladser og store shelters med udsigt over Øresund. Der er spisesale til 200 personer, indendørs overnatning til 120, workshop- og undervisningslokaler til 250, små og store kanonstillinger til alt fra parkour, koncerter, teater, kunst og outdoor aktiviteter.
  • Indhold og aktiviteter på Ungdomsøen udvikles i tæt samarbejde med fonde som Nordea-fonden, Trygfonden, TuborgFondet samt stærke kernepartnere som Foreningen SPEJDERNE og landets fem spejderkorps, Dansk Ungdoms Fællesråd, Folkehøjskolernes forening i Danmark, Roskilde Festival, Efterskoleforeningen og Friskolerne mfl. Kernepartnerkredsen repræsenterer nationalt mere end 670.000 medlemmer, 145.000 frivillige, 870 skoler og 72 ungdomsorganisationer.
  • Man kan sejle til øen fra Nyhavn på en halv time.

    Kilde: Ungdomsøen

    Læs mere om Ungdomsøen her

Ungdomsøens aktivitetsrum

Gemt inde i fortets mure ligger den tidligere ammunitionsgang, hvor militæret har opbevaret krudt og kugler. Nu er det en aktivitetsgang med plads til aktiviteter i alle afskygninger.
Der findes blandt andet et brætsspilrum, som Bastard Café har indrettet, et Verdensmålsrum skabt af unge verdensmålsambassadører fra Verdensmålsakademiet og rum til kreative projekter og tøjbytning.

Højskolerne har også et aktivitetsrum, som ventes indrettet i 2022.

Læs mere her.