CO2-beregningsværktøj for kostskoler

FFD har udarbejdet et pædagogisk redskab, hvor en underviser sammen med sine elever, kan beregne CO2-aftrykket målt pr. årselev for en given kostskole.

Værktøjet et tænkt som et pædagogisk redskab, der kan belyse, hvordan en skoles CO2-aftryk fordeler sig på forskellige poster, og samtidig åbner resultatet for en række af spørgsmål: Hvor ligger de største poster henne? Hvordan vil fordelingen se ud, hvis man investerede, ændrede adfærd eller tænkte anderledes? Hvorfor er CO2-aftrykket så forskelligt fra varmekilde til varmekilde? Osv.

Den endelige beregning er et estimat, men dog alligevel præcist nok at give et overslag, der kan danne grundlag for efterfølgende diskussion.

Hent CO2-beregningsværktøjet her

Hent lærervejledning her

 

Kort om værktøjet

  • Værktøjet er tænkt til brug for kostskoler og kan åbenlyst anvendes af efterskoler og højskoler.
  • Der beregnes på: kost, strøm, varme, transport, studieture og forbrug.
  • Hvis man får hjælp til adgang til tallene fra eks. pedel, bogfører eller regnskabschef, tager det et par timer at udfylde.
  • Værktøjet ligger i excel-format kan downloades på ffd.dk 
  • Værktøjet er udviklet af FFD i samarbejde med DTU-stud. Niels Aske Sauer.
  • Værktøjer er gratis at anvende.