FFD's bæredygtighedsstrategi

FFD har siden 2015 valgt at opprioritere indsatsen omkring bæredygtighed på højskolerne i Danmark.

FFD's indsats omkring bæredygtighed

FFD valgte i 2015 at have fokus på bæredygtighed og ansatte i januar 2016 en bæredygtighedskoordinator til at understøtte, at alle højskoler kommer godt på vej i deres arbejde med bæredygtighed.

I handlingsplanen for 2018/19, er højskolernes indsats omkring bæredygtighed igen af høj prioritet:

Højskolernes Bæredygtighedsnetværk udvides markant, og der udvikles nye former for samarbejder på tværs af skolerne. Der etableres samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner og skoleformer, hvor der udvikles pædagogiske, politiske og praktiske metoder til at arbejde med bæredygtighed.

FFD's handlingsplan 2018/19

FFD's samarbejde med netværket

Højskolernes Bæredygtighedsnetværk udspringer fra FFDs Bæredygtighedsudvalg; et udvalg der er bredt repræsenteret fra 11 forskellige højskoler landet over, og med vidt forskellige tilgange til bæredygtighed. Administrationen af Netværket og hjemmesiden varetages af FFDs bæredygtighedskonsulent.

 

Strategiske mål frem til 2022

FFD skal understøtte, at folkehøjskolerne bliver en stærk, relevant og løsningsorienteret partner i den samfundsmæssige omstilling til bæredygtighed.

  • Støtte til bæredygtig undervisning: Foreningen understøtter skolernes pædagogiske arbejde med at undervise i bæredygtighed. Denne undervisning er, i samarbejde med andre pædagogiske miljøer, udviklet i relation til en almen folkehøjskolepædagogik.

  • Bæredygtige løsninger: Foreningen og skolerne har gang i det praktiske arbejde med at implementere bæredygtige løsninger, f.eks. inden for energi, mad, vand, affald og natur.

  • Mindre forbrug af ressourcer: Foreningen støtter folkehøjskolernes arbejde med at reducere forbruget af ressourcer - særligt vand, varme, elektricitet, mad og materialer.

  • Samarbejde: Foreningen og folkehøjskolerne samar - bejder om bæredygtighed med andre institutioner, fx lokale foreninger, virksomheder og landmænd. Nationalt og internationalt samarbejder foreningen og skolerne med større aktører, fx organisationer og virksomheder, for at supplere de lokale initiativer med løsninger i større perspektiv.

  • FN’s Bæredygtighedsmål er: bredt kendt og anvendt på folkehøjskolerne og fungerer som inspiration for folkehøjskolernes indsats for en bæredygtig praksis.

  • Engagement i debatten: Folkehøjskolen er en seriøs stemme i debatten om bæredygtighed og bidrager med perspektiver og praktiske eksempler.