Bæredygtig dannelse

Hvad er bæredygtig dannelse?

Ved at beskrive, udvikle og formidle højskolernes særlige pædagogiske praksis og tilgange i relation til bæredygtighed er det tanken, at det både vil komme højskolerne og den øvrige uddannelsesverden – og i sidste ende klimaet og naturen – til gode.

Udviklingsprojekt Bæredygtig Dannelse

Udviklingsprojekt Bæredygtig Dannelse (UBD), som blev indledt i 2021, har til formål at undersøge begrebet bæredygtig dannelse i et højskolepædagogisk og dannelsesteoretisk perspektiv. Ved at udvikle en fælles forståelse og et sprog for den praksis, der allerede finder sted på de danske højskoler, bliver det efterfølgende muligt både at styrke og udbrede den – internt i højskoleverdenen, men i særdeleshed også i den øvrige uddannelsesverden, i foreningslivet og det øvrige civilsamfund.

Højskolerne som eksperimentarium

Udgangspunktet for projektet er, at højskolerne i kraft af deres tradition, frihed, rammer og vilkår udgør et eksemplarisk pædagogisk rum for at arbejde med bæredygtighed i et dannelsesperspektiv. Her er der plads til mange forskellige tilgange og indgange, der spejler højskolernes forskellighed og frihed til at være højskole på et selvvalgt værdigrundlag. Selvom det ikke er alle højskoler, der har bæredygtighed øverst på dagsordenen, er der i de senere år flere og flere, der, med en eksperimenterende, afsøgende og legende tilgang, har øget deres fokus på bæredygtighed, natursyn og en grøn omstilling i praksis. Denne nysgerrige og undersøgende tilgang mødes med stor interesse fra omverdenen, fordi der i højskolens rum er mulighed for at skabe en lyst, begejstring og livsglæde, der efterspørges overalt, hvor der arbejdes med bæredygtighed, klimaspørgsmål og grøn omstilling.

En fælles forståelse

Men for at kunne inspirere andre med højskolernes særlige tilgang til bæredygtighed er der brug for at skabe en fælles forståelse og øget bevidsthed om, hvad det er vi taler om, og hvad det er, vi gør, når vi taler om og arbejder med bæredygtighed på vores højskoler. Nøglebegrebet bliver her bæredygtig dannelse, idet dannelsesperspektivet er det, der kan samle højskolerne omkring opgaven og indfange det særlige ved højskolernes måde at arbejde med bæredygtighed på. Grundidéen er, at højskolens idé og praksis allerede indeholder en substans, der kan være et seriøst og ambitiøst bidrag til en bæredygtig omstilling i fremtiden, men det kræver, at der sættes ord på den, så den kan styrkes, udbredes og formidles – både internt og eksternt. Til det formål involveres en række højskoler og undervisere i projektet, og der indgås et samarbejde med DPU, Aarhus Universitet, der ud fra et teoretisk og empirisk forskningsperspektiv vil undersøge og beskrive højskolernes bæredygtighedspraksis.

Indsamling af viden

I efteråret 2021 har ti højskolelærere fra to forskellige højskoler skrevet dagbøger og på andre måder tilvejebragt viden om eksempler på, hvordan der arbejdes med bæredygtighed på højskolerne lige nu. Disse fortællinger - suppleret med en elevundersøgelse - skal danne grundlag for det fremtidige arbejde med at sætte ord på, udvikle og formidle bæredygtig dannelse i et højskoleperspektiv. De foreløbige resultater fra projektets første fase vil blive lagt frem og sat til debat på FFD's årlige bæredygtighedsseminar, der er åbent for alle og afholdes d. 1 februar 2022 på Egmont Højskolen.

Johannes Schønau
Bæredygtighedskonsulent
Strategiske indsatser

Højskolernes bæredygtighedsindsats og Vekselvirke