Vekselvirke

Nordea-fonden og Folkehøjskolernes Forening går sammen om at fremme bæredygtighed gennem ambitiøse og nytænkende projekter. Søg midler fra Nordea-fonden til dit højskoleprojekt og vær med til at skabe en grønnere fremtid.

Højskolerne som laboratorier for bæredygtig udvikling

Initiativet er en ramme til realisering af en bred vifte decentralt forankrede projekter, der samlet set vil bidrage til og inspirere samfundets bæredygtige udvikling ved at gøre højskolerne til laboratorier for bæredygtighed.

Sideløbende med forskning, erhvervsmæssig udvikling og politisk arbejde kræver det civilsamfundets engagement og folkelige handlefællesskaber at løse klimakrisen. Her spiller højskolerne en væsentlig rolle.

Det er på én og samme tid højskolernes styrke og opgave, at de er både mødested og dannelsesrum for mange forskellige mennesker, holdninger og eksistenser.

Højskolernes særlige rammer for samvær giver unikke og ideelle muligheder for at udvikle og understøtte elevernes engagement i og ansvar for hinanden, det fælles samt håb og handlekraft.

Vekselvirke rammesætter projekter, som gerne må være vilde og udviklingsorienterede så længe de samtidig er konkret håndterbare.

Initiativet stiller skarpt på et (samfundsmæssigt, politisk og pædagogisk) potentiale i højskolernes grønne dannelsesrum med det formål at understøtte unikke projekter, der er innovative, nyskabende og nytænkende, og som kan inspirere bredt.

Godt på vej mod 360 graders selvforsyning

Man fristes til at sige, at på Vestjyllands Højskole er bæredygtighed ikke en destination, men en livsstil. Her er den grønne linje dybt forankret i driften, værdigrundlaget og pædagogikken.

Elektra søgte en højskole med klimaprofil: Her gør alle sit for at passe på vores klode

ELEVPORTRÆT Klima og miljø var nogle af de afgørende faktorer, da Elektra Lucia Lyholm-Raagaard valgte højskole. På Højskolen Mors dyrker hun nu både kreative fag og bæredygtige løsninger med andre unge.

Grønne fag slår rødder i højskoleskemaet

Knap 90 % af landets højskoler udbyder et eller flere fag med bæredygtighed som omdrejningspunkt. Eleverne får praktiske færdigheder og nye erkendelser, der giver dem mulighed for at reflektere, eksperimentere og handle på de komplekse problemstillinger, der følger med et øget fokus på bæredygtighed, klima og natur.

Alle højskoler kan søge til projekter

Alle højskoler kan over de næste tre år søge midler hos Nordea-fonden til at udvikle og gennemføre større projekter, som passer til deres eget værdigrundlag, fagprofil samt lokale og geografiske forhold.

Artikler om bæredygtighed på højskolerne

Vis flere