Vekselvirke

Nordea-fonden og Folkehøjskolernes Forening går sammen om at fremme bæredygtighed gennem ambitiøse og nytænkende projekter. Søg midler fra Nordea-fonden til dit højskoleprojekt og vær med til at skabe en grønnere fremtid.

Højskolerne som laboratorier for bæredygtig udvikling

Initiativet er en ramme til realisering af en bred vifte decentralt forankrede projekter, der samlet set vil bidrage til og inspirere samfundets bæredygtige udvikling ved at gøre højskolerne til laboratorier for bæredygtighed.

Sideløbende med forskning, erhvervsmæssig udvikling og politisk arbejde kræver det civilsamfundets engagement og folkelige handlefællesskaber at løse klimakrisen. Her spiller højskolerne en væsentlig rolle.

Det er på én og samme tid højskolernes styrke og opgave, at de er både mødested og dannelsesrum for mange forskellige mennesker, holdninger og eksistenser.

Højskolernes særlige rammer for samvær giver unikke og ideelle muligheder for at udvikle og understøtte elevernes engagement i og ansvar for hinanden, det fælles samt håb og handlekraft.

Vekselvirke rammesætter projekter, som gerne må være vilde og udviklingsorienterede så længe de samtidig er konkret håndterbare.

Initiativet stiller skarpt på et (samfundsmæssigt, politisk og pædagogisk) potentiale i højskolernes grønne dannelsesrum med det formål at understøtte unikke projekter, der er innovative, nyskabende og nytænkende, og som kan inspirere bredt.

Alle højskoler kan søge til projekter

Alle højskoler kan over de næste tre år søge midler hos Nordea-fonden til at udvikle og gennemføre større projekter, som passer til deres eget værdigrundlag, fagprofil samt lokale og geografiske forhold.

Artikler om bæredygtighed på højskolerne

Vis flere