Pejlemærkerne

Som Højskole kan man blive medlem af Højskolernes BæredygtighedsNetværk, hvis man kan svare ”ja” til minimum tre af følgende pejlemærker samt tilslutte sig principperne for medlemskab af netværket.

Overordnede principper i forhold til pejlemærkerne:

  • Pejlemærksordningen skal fungere som katalysator for udvikling på bæredygtighedsområdet.
  • Pejlemærkerne for et medlemskab skal være så brede, at alle højskoler relativt let kan starte op
  • Listen med pejlemærker skal mindst én gang årligt revideres af Bæredygtighedsudvalget. Der kan som udgangspunkt ikke fjernes pejlemærker, men pejlemærker kan tilføjes og andre kan præciseres i deres formulering
  • Pejlemærksordningen evalueres efter tre år (oktober 2021), hvor det herefter vurderes om den skal fortsætte
  • Der vil ikke, og skal ikke, være andet end selvjustits, til at tjekke op på, om pejlemærkerne for medlemmer bliver overholdt
     

Hent oversigt over pejlemærkerne her (pdf)