Privatlivspolitik

 

Accept af cookies fra ffd.dk

Vi har gemt cookies på din computer, da du tidligere har accepteret dem på ffd.dk

Hvad er en cookie?

Cookies anvendes i dag af stort set alle websites. I mange tilfælde kan cookies være nødvendige for at levere en service på websitet. En cookie er en lille datafil, som websites gemmer på brugerens computer for at kunne genkende computeren. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af websitet. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på brugerens computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Første gang du besøger sitet, viser vi en besked i toppen af siden om, at vi benytter cookies på hjemmesiden. Du skal foretage et valg, før vi sætter andet end teknisk nødvendige cookies.

Hvis der er elementer på sitet, fx fra tredjepart som anvender andre cookies, får du først indholdet at se, når du aktivt accepterer de nødvendige cookies.

Hvordan fjerner jeg cookies?

Når du har accepteret cookies, kan du i din browser slette dem igen. Hvis du vil ændre dit samtykke, kan du altid gøre dette på denne side.

Du kan altid afvise cookies, også efter at du først har accepteret cookies. Det gør du ved at trykke på knappen "Nej til alle cookies" i boksen "Du har accepteret cookies på denne hjemmeside" på denne side. Dermed bliver cookies slettet fra den maskine, du anvender.

Bemærk, at funktionen til at fortryde din accept af cookies kun er synlig, når du har accepteret cookies.

Teknisk nødvendige cookies
UdbyderNavnFormålUdløbstid
ffd.dkGoBasic_CookieAcceptanceStateBliver brugt til at lagre din accept af cookies på sitet, så dit valg er gemt næste gang du besøger siden. 1 år
ffd.dkgb_resolutionAflæser skærmstørrelse så billeder sendes så komprimeret som muligtSession
ffd.dkCookieConsentGemmer hvilke tilvalg af cookies du har valgt, med en tidskode for valget1 år
Wufooep201Anvendes til at neddrosle hastigheden på antallet af forespørgsler til serveren sikrer misbrug af siden.30 min
Wufooep202Denne cookie bruges til tilmeldingsformularer, begivenhedstilføjelser og tildeling af brugere til eksperimenter og undersøgelser.1 år
ffd.dkGoBasicAffinityAffinity cookie hjælper med at pege brugeren til en specifikt indholdsserver i en sessionSession
Statistik cookies
UdbyderNavnFormålUdløbstid
Google Analytics_gidGemmer og tæller sidevisninger. Bruges til at forstå, hvordan brugeren navigerer på webstedet.1 dag
Google Analytics_gaGemmer og tæller sidevisninger og bruges til at forstå, hvordan brugeren navigerer på webstedet.2 år
Google Analytics_gatAnvendes til at neddrosle hastigheden på antallet af forespørgsler til serveren.1 minut
YouTubeYSCRegistrerer et unikt ID for at føre statistik over hvilke videoer fra YouTube brugeren har set.Session
Marketing cookies
UdbyderNavnFormålUdløbstid
GoogleIDEAnvendes af Google DoubleClick til at registrere og rapportere om hjemmesidebrugerens handlinger efter at have set eller klikket på en af annoncørens annoncer. Formålet er at måle effekten af en annonce samt at målrette annoncer til brugeren.1 år
GoogleNIDRegistrerer et unikt ID, der identificerer brugerens enhed ved tilbagevendende besøg. ID’et anvendes til at målrette annoncer.6 måneder
Facebook_fbpGemmer og tracker besøgende på websites, med det formål at vise annoncer på Facebooks platforme.3 måneder
FacebookfrBruges af Facebook til at vise og forbedre visningen af personaliserede reklamer. 3 måneder
YouTubeConsentViser, hvorvidt den besøgende har tilvalgt cookies i marketingkategorien. 6002 dage
YouTubeVISITOR_INFO1_LIVEForsøger at estimere brugernes båndbredde på sider med integreret YouTube-video.179 dage


// Opdateret 25. maj 2018

1. Generelt
 

 • Denne politik om behandling af personoplysninger ("privatlivspolitik") beskriver, hvordan FFD indsamler og behandler oplysninger om dig, når du kommunikerer med os, benytter vores ydelser eller benytter vores hjemmeside www.ffd.dk ("hjemmesiden" og andre tilknyttede websites).
 • Vores ydelser er rettet mod medlemmer, og de oplysninger vi behandler, er derfor primært om den højskole, du repræsenterer.
 • Hvis du kontakter os som personligt medlem, vil der ske en behandling af dine oplysninger i henhold til denne politik.
 • Privatlivspolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via hjemmesiden eller andre kilder.
 • FFD er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til FFD kan ske via kontaktoplysningerne anført under punkt 6 eller nederst på alle sider på www.ffd.dk.
 • Vi benytter cookies på hjemmesiden bl.a. for at optimere din brug af hjemmesiden, hvilket er beskrevet i vores Cookie-politik(indsæt link).
    

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi og med hvilket formål?


Når du besøger hjemmesiden: 

Vi indsamler automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, når du besøger hjemmesiden. Dette er f.eks. oplysninger om din IP-adresse, hvilken type browser du bruger, hvilke sider du besøger, hvilke links du aktiverer og generelt, hvordan du bevæger dig rundt på hjemmesiden, og hvordan du bruger den.

 • Formålet er at forfølge vores legitime interesser i at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktioner samt at kunne registrere hvor lang tid besøgende er på hjemmesiden, og for at kunne vise dig relevant information.
 • Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen)
    

Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve og anmoder om at modtage anden markedsføring: 

Vi indsamler oplysninger om din e-mailadresse.

 • Formålet er at kunne sende nyhedsbreve til dig og i øvrigt at forfølge vores legitime interesser i at sende dig markedsføring.
 • Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).
    

Når du benytter dig af en ydelse eller modtager et tilbud fra os 

Vi indsamler oplysninger om dit navn, hvilken højskole du repræsenterer, telefonnummer, betalingsmåde, oplysninger om hvilke ydelser, du bestiller, leveringstidspunkt og -måde.

 • Formålet med denne behandling er, at vi kan levere tilbudte eller aftalte ydelser, og for i øvrigt at opfylde den aftale vi har indgået med dig/den virksomhed du repræsenterer, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at reklamere.
 • Retsgrundlaget for behandlingen er at kunne opfylde aftalen og levere de ydelser, der er bestilt, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b eller artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).
    

Når du tilmelder dig et kursus eller arrangement hos os: 

For at tilmelde dig et kursus hos os, er det nødvendigt, at der oprettes en profil på https://ffd.nemtilmeld.dk/.
Vi indsamler stamdataoplysninger om dig.

På kurser sker det, at foreningen tager billeder og video til brug på hjemmesiden, i trykt materiale, på Facebook eller andet, der indgår i foreningens løbende virke. Ønsker du ikke, at der tages fotos/video af dig til de nævnte formål, skal du give besked herom dette til fotografen/ansvarlige på stedet. 

 • Formålet med denne behandling er, at du kan forestå kurset, som du har tilmeldt dig. Meddelelse af dine personoplysninger er en forudsætning for din tilmelding og efterfølgende administration af din kursusdeltagelse.
 • Når du tilmelder dig, er indgåelsen af kontrakten om kurset det juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger
 • Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).
    

Når du ringer for at få rådgivning eller kommunikere med os i øvrigt: 

 • Vi indsamler oplysninger, som du giver os, til brug for at besvare dit spørgsmål. Det er primært i kategorien almindelige oplysninger.
 • Formålet med behandlingen er svare på spørgsmål og kunne yde den bedste rådgivning.
 • Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen) 
   

3. Modtagere af personoplysninger, herunder tredjelandsoverførsler

 • Vi deler udelukkende dine personoplysninger med tredjeparter, når vi er forpligtet hertil i henhold til lov eller for at levere de ydelser, vi tilbyder via hjemmesiden.
 • Overladelse til databehandlere. Dine oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som FFD er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne. 
 • I det omfang, vi foretager behandling af personoplysninger udenfor EU/EØS, sker behandlingen i henhold de af EU-kommissionen vedtagne standardkontraktbestemmelser.
   

4. Hvornår sletter vi dine personoplysninger?

 • Oplysninger indsamlet om din brug af hjemmesiden, jf. pkt. 2.1, slettes senest, når du ikke har besøgt hjemmesiden i mere end 38 måneder.
 • Oplysninger indsamlet i forbindelse med din kommunikation med os, dine forespørgsler og anmodning om rådgivning slettes når de ikke længere er nødvendige for den pågældende rådgivning.
 • Oplysninger indsamlet, jf. pkt. 2.3., vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor aftalen herom er indgået. Oplysningerne vil dog blive gemt i længere tid, i) hvis vi har en legitim interesse i at opbevare oplysningerne i en længere periode, ii) hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller iii) eller hvis opbevaringen er nødvendig for, at vi opfylder lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår, for at opfylde bogføringslovens krav.
 • Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbreve slettes, når dit samtykke til nyhedsbrevet trækkes tilbage. Oplysningerne kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring.
   

5. Dine rettigheder:

Med henblik på at skabe åbenhed om behandlingen af dine oplysninger, oplyser vi dig i dette afsnit om dine rettigheder.

Indsigtsretten

 • Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der eventuelt måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
 • Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til vm(at)ffd.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

Retten til berigtigelse

 • Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Retten til sletning

 • I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring  

 • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.  

Retten til indsigelse

 • Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder den behandling der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.
 • Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

Retten til at tilbagekalde samtykke

 • Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev.

Retten til at klage

 • Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon 33 19 32 00.

Kontaktoplysninger

 • Hvis du har nogle spørgsmål eller bemærkninger til denne privatlivspolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte FFD pr. mail på vm@ffd.dk eller på telefon: 51165389.

Ændringer i privatlivspolitikken 

 • Såfremt vi foretager ændringer i privatlivspolitikken, vil den nye version af privatlivspolitikken være tilgængelig på hjemmesiden

 

6. Cookie-politik

Accept af cookies fra ffd.dk

Vi har gemt cookies på din computer, da du tidligere har accepteret dem på ffd.dk. 

Dette website anvender cookies i forbindelse med trafikmåling og sitets tekniske funktionalitet. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

Slet cookies.

Ejeroplysninger:

Dette website udbydes af:

Folkehøjskolernes Forening i Danmark
Nytorv 7
1450 København K
Telefon: 3336 4040
Email: 
kontor@ffd.dk

6.1 Så lang tid opbevares cookies

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

6.2 Sådan sletter du cookies

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

6.3 Sådan undgår jeg cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

6.4 Hvad cookies bruges til på vores website

Cookies anvendes til at føre statistik over antallet af brugere samt deres færden på sitet. Derudover anvendes cookies i forbindelse med katalogbestillingen på sitet.

6.5 Google Analytics (trafikmåling)

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måltrafikken på websitet.
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

6. Brug af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering eller bestilling. Personoplysninger bruges til at gennemføre den bestilling, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

6.1 Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Folkehøjskolernes Forening i Danmark, skal du rette henvendelse på telefon: 51165389 eller email: vm(at)ffd.dk

---

Script til cookie-samtykke bruges med tilladelse af Minecookies.org