2. Tematimer

Man kan opfylde dette pejlemærke ved at arbejde med ét eller flere af disse punkter:

a) Højskolen afholder minimum 4 morgensamlinger pr. semester inden for emnerne bæredygtighed, klima, grøn omstilling, FNs verdensmål, miljø mm.

b) Højskolen afholder minimum 2 fællestimer pr. semester inden for emnet.

c) Højskolen afholder minimum én temadag pr. semester om bæredygtighed, klima, grøn omstilling, FNs verdensmål, miljø mm.

 

Skoler, der opfylder pejlemærket