4. Affaldssortering

Højskolen affaldssorterer i videst muligt omfang. Dvs. minimum affaldssortering af glas, plast, metal, elektronik, pap og papir.

 

Skoler, der opfylder pejlemærket