3. Arrangementer

Højskolen åbner sine døre for lokalsamfundet til debat og diskussion om emner inden for området. Dvs bæredygtighed, klima, grøn omstilling, FNs verdensmål, miljø, mm.

Skoler, der opfylder pejlemærket