2. Biodiversitet

Højskolen tænker biodiversitet ind i deres arealanvendelse. Dvs. at højskolen bevidst afsætter arealer til uberørt natur.

Skoler, der opfylder pejlemærket