3. Energiforsyning

Højskolen er helt eller delvis (min. 30 %) selvforsynende med grøn energi.

Skoler, der opfylder pejlemærket