4. Efteruddannelse

Højskolen tilgodeser aktivt efteruddannelse af personale, der højner indsigten i bæredygtig omstilling.

Skoler, der opfylder pejlemærket