2. Organisk affald

Højskolen har en ansvarlig genanvendelse af organisk affald. Dvs. At højskolen selv komposterer eller sender organisk affald til biogasanlæg.

 

Skoler, der opfylder pejlemærket