1. Byggeri

Højskolen har altid fokus på bæredygtige byggematerialer ved ombygning og nybygning.

Skoler, der opfylder pejlemærket