Mentorkursus

Mentorkursus for nye mentorer
FFD udbyder årligt et 3 dages mentorkursus. Kurset svarer omfangsmæssigt og indholdsmæssigt til modulet Mentorskaber og mentorordninger fra Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. Modulet har et omfang på 5 ECTS-point.

I samarbejde med Via University College afholder FFD et årligt mentorkursus.

Kurset henvender sig til alle medarbejdere på højskolerne, der har eller skal have med mentorarbejde at gøre. Medarbejdere fra Frie Fagskoler er også velkomne til at tage kurset. 

Indhold

På kurset vil der blive arbejdet med: 

  • introduktion og afprøvning af værktøjer
  • roller, positioner og relationer
  • inklusion - eksklusion
  • Læringsbaner og praksisfællesskaber
  • den svære samtale fx at lukke en samtale og forskellige tilgange til den gode samtale
  • udfoldelse af etik og drømmekraft i mentorskabet, og hvor går grænsen for mentorskabet

 

For at få et FFD kursusbevis skal man deltage alle 3 kursusdage og udarbejde en kort refleksionsopgave, som skal bruges på kursets 3 dag. Der skal regnes med læsearbejde i mindre omfang.

NB: Det er muligt at afslutte kurset med eksamen som selvstuderende hos VIA UC. Mentormodulet har et omfang på 5 ECTS point. 

Læs mere og tilmeld dig mentorkursus

Jakob Hvenegaard
Specialkonsulent
Rådgivning

Intensive læringsforløb, særlige målgrupper og unge uden ungdomsuddannelse.