Strategi, vedtægter og handlingsplan

Folkehøjskolernes Forening har som formål: "At arbejde for folkehøjskolens idé og skabe gode og frie vilkår for skoleformens udvikling". Her kan du se den aktuelle strategi og handlingsplan for foreningens arbejde.