Advisory boards

Folkehøjskolernes forening har nedsat tre advisory boards. Hvert board er tilknyttet ét af foreningens indsatsområder.

Bæredygtighedslaboratorium

Advisory boardets formål er at bidrage med strategisk inspiration og sparring til FFD’s bestyrelse inden for bæredygtighedsområdet.

Læs mere om Bæredygtighedslaboratorium og se medlemmerne

En højskole for flere-udvalget

Udvalgets formål er at hjælpe nye målgrupper til at komme på højskole.

Læs mere om en Højskole for flere-udvalget og se medlemmerne

Højskolernes Demokratinetværk

Netværkets formål er at bidrage med sparring, inputs og inspiration til Højskolernes demokrati-indsatser.

Læs mere om Højskolernes Demokratinetværk, og se medlemmerne