Advisory boards

Folkehøjskolernes forening har nedsat tre advisory boards. Hvert board er tilknyttet ét af foreningens indsatsområder.

Bæredygtighedslaboratorium

Advisory boardets formål er at bidrage med strategisk inspiration og sparring til FFD’s bestyrelse inden for bæredygtighedsområdet.

Læs mere om Bæredygtighedslaboratorium og se medlemmerne

 

Den demokratiske samtale

 (følger snart)

Udvalget for en højskole for flere

(følger snart)