Højskolernes Demokratinetværk

Formål

Højskolernes Demokratinetværk har til formål at bidrage med sparring, inputs og inspiration til Højskolernes arbejde inden for indsatsområdet Den demokratiske samtale.

FFD har et ønske om at være med til at sikre den demokratiske samtale og det demokratiske engagement, og vi ønsker at være en stærk, relevant og løsningsorienteret partner inden for demokratiudviklingen – både på den enkelte højskole, i højskolebevægelsen og i det omgivende samfund.

Med dette netværk er der fokus på samtalen og på at samle forskellige fag- og samfundsgrupper og derved få et nyt blik på igangværende indsatser og blive inspireret til nye.

Netværkets medlemmer skal:

 • være del af et forum, der mødes og diskuterer aktuelle temaer og debatter, der vedrører den demokratiske samtale og det demokratiske engagement.
 • være sparringspartnere, som hver især kan blive kontaktet i forbindelse med bestemte projekter/indsatser.
 • bidrage med viden fra det fag/den gruppe, de repræsenterer.
 • være med til at inspirere FFD til udvikling af nye indsatser og projekter.

Udvalgets medlemmer

 • Lisbeth Trinskjær - formand for Højskolerne (formand for udvalget)
 • Kirsten Ida Enemark - viceforstander på Roskilde Festival Højskole og bestyrelsesmedlem i FFD
 • Jasper Gramkow Mortensen - forstander på Oure Højskole
 • Simon Langkjær - lærer på Rødding Højskole
 • Christine Ravn Lund - forkvinde i Dansk Ungdoms Fællessråd
 • Marek Azoulay - forperson i MINO Ung København
 • Morten Ryum - formand for 3F Ungdom
 • Torben Wind Rasmussen - formand for Efterskoleforeningen
 • Peter Bendix - formand for Friskolerne
 • Camilla Søe - konsulent hos Geelmuyden Kiese
 • Jeppe Søe - folketingsmedlem (M), 2. næstformand i Folketingets Præsidium
 • Jakob Nielsen - chefredaktør på Altinget
 • Søs Marie Serup - pressechef og politisk kommentator

Sekretær: Mette Skov Hansen, Sekretariatet