Bæredygtighedslaboratorium

Formål

Det er laboratoriets formål at bidrage med strategisk inspiration og sparring til FFD’s bestyrelse inden for bæredygtighedsområdet. Dertil fungerer udvalgets medlemmer som en ressource for foreningens løbende arbejde på såvel strategisk, taktisk og praktisk niveau.

Det skal bl.a. ske ved inden for udvalgets fagområde

 • At bistå med inspiration og sparring i forbindelse med udvikling af foreningens strategi og handleplan.
 • At fungere som løbende sparring for FFD’s sekretariatet og udvalgets formand.
 • At medvirke til at styrke højskolernes netværk og påvirkningspotentiale udadtil.

Medlemmer

 • Simon Lægsgaard - forstander Brandbjerg Højskole (formand for laboratoriet)
 • Søren Hermansen - direktør for Energiakademiet på Samsø
 • Jonas Lysgaard - lektor, DPU
 • Rasmus Ejrnæs - seniorforsker Århus Universitet
 • Tommy Ahlers - iværksætter og fhv. minister
 • Adam Holst Hoffbeck - møbeldesigner
 • Helle Solvang - Jordens Skole
 • Benedikte Sten Andersen - forstander, Vestjyllands Højskole
 • Laura Troi - viceforstander og lærer, Suhrs Højskole
 • Rane Baadsgaard Lange - viceforstander og lærer, Brandbjerg Højskole
 • Jeppe Graugaard - lærer, Ry Højskole

Sekretær: Johannes Schønau, FFD's sekretariat