FFD-strategiplan

Oktober 2022 – November 2023

Formålet med strategiplanen er at bidrage til foreningens arbejde for folkehøjskolens idé og for at skabe gode og frie vilkår for skoleformens udvikling samt at lade sig inspirere af og sætte sit præg på omverdenen. Realiseringen af dette formål sker i kontinuerligt samspil med FFD’s basisindsats.

Hent pdf med aktuel strategiplan her