FFD-strategiplan

September 2021 – September 2022

Strategiplanen tager sit afsæt i FFD’s 5-årige strategi 2018-22, som samtidig forlænges med 2 år til 2024.

Formålet med strategiplanens mål er at bidrage til foreningens arbejde for folkehøjskolens idé og for at skabe gode og frie vilkår for skoleformen, ligesom den er båret af forestillingen om, at højskolen kan, skal og vil både lade sig inspirere af og sætte sit præg på omverdenen og samtiden. Realiseringen af dette formål sker i kontinuerligt samspil med FFD’s basisindsats.
Strategiplanen består af hovedmål, der er fireårige; delmål, der er toårige; og etårige handlinger. Trafiklys vil indikere hvor FFD ser, at der er opgaver, som er løst (grøn), er igangværende (gul) - eller som mangler fokus (rød). At en opgave er løst, betyder ikke, at den ikke fortløbende skal prioriteres.

Hent pdf med aktuel strategiplan her

 

Download PDF med strategiplan