Økonomi

Økonomisk støtte til et højskoleophold med dansk og matematik kan ansøges på to måder. Den ene mulighed er, at eleven, i samarbejde med højskole og vejleder, kan søge om et stipendie til nedsættelse af egenbetalingen før opholdets start. Her foretages en individuel vurdering af elevens ansøgning og økonomi. Den anden mulighed er, at højskolen kan søge tilskud til elevstøtte, såfremt eleven efter højskoleopholdets opstart, ønsker at få dansk og matematik på deres ophold.

Vejledning til elever og vejledere

Det er muligt at søge om nedsættelse af elevens egenbetaling, såfremt eleven ikke selv kan betale for sit højskoleophold. Ansøgning om støtte til højskoleophold med dansk og matematik udarbejdes i samarbejde mellem elev og højskole. Derfor skal højskolen kontaktes forud for ansøgning.

Skolerne, der deltager i projektet kan findes på denne side

Vejledning til højskoler

Der er to muligheder for ansøgning om støtte til højskoleophold med dansk og matematik. Dels en stipendieordning, hvor eleven før opstart ansøger om nedsættelse af egenbetalingen, i samarbejde med højskolen og vejledere, dels en mulighed for, undervejs i opholdet, at søge om tilskud til elevstøtte i forbindelse med merudgifter ved undervisning.

Stipendieordning

Unge, der ønsker at blive elever på et højskoleforløb med dansk og matematik, kan søge om midler til nedsættelse af egenbetalingen, via. indsatsens stipendieordning. Dette gøres i samarbejde med den højskole eleven ønsker at gå på.

Læs om økonomi og afregning omkring stipendieordningen under højskole med dansk og matematik

Elevstøtte

Højskoler, der udbyder højskole med dansk og matematik, kan søge om økonomisk tilskud til at lave undervisning i dansk og/eller matematik, ved at søge om elevstøtte. 

Læs om økonomi og afregning for elevstøtte til højskole med dansk og matematik