Søg stipendie - Højskole med dansk og matematik

Inden opholdets start kan den unge søge om nedsættelse af egenbetaling for et højskoleophold med dansk og matematik. Det gøres ved at søge om et stipendie. Ansøgningen skal sendes inden højskoleopholdets start, såfremt et stipendie skal kunne tildeles. 

De første 16.400 kr. af stipendiet er skattefrie, hvorefter der skal betales skat af den del af stipendiet der overstiger 16.400 kr. Dette betyder, at hvis der f.eks. søges om 21.000 kr., vil 4.600 kr. være skattepligtige. Hvis højskoleopholdet løber over 2 kalenderår, vil der kunne søges om skattefrit tilskud på op til 16.400 kr. pr. år.

Det er den højskole, den unge ønsker at være elev på, der i samarbejde med eleven og vejleder søger om stipendiet. Der er løbende ansøgning til puljen. Det tilstræbes at midlerne anvendes både på forårs- og efterårssemester. Det tilstræbes at der i perioden august – juni gives svar indenfor 14 dage efter ansøgning er indsendt. Ved indsendelse af ansøgning i juli måned skal forventes, at der gives svar indenfor 4 uger. 

Vi anbefaler, at eleven bruger noget tid på ansøgningen, da det har stor betydning for, hvordan forløbet bedst planlægges.

Der er i ansøgningsskemaet mulighed for, at der kan gives en kommmentar/beskrivelse fra vejleder, kontaktperson, lærer etc., samt mulighed for at vedlægge eventuelle relevante dokumenter.

Ansøgningsskemaer for de deltagende højskoler i projektet kan ses nedenfor. 

Brande Højskole

Ansøgningsskema til stipendium Brande Højskole for elever over 18 år. 

Ansøgningsskema til stipendium Brande Højskole for elever under 18 år.

Højskolen Kalø

Ansøgningsskema til stipendium Højskolen Kalø for elever over 18 år

Ansøgningsskema til stipendium Højskolen Kalø for elever under 18 år

Højskolen Snoghøj

Ansøgningsskema til stipendium Højskolen Snoghøj for elever over 18 år. 

Ansøgningsskema til stipendium Højskolen Snoghøj for elever under 18 år.  

Løgumkloster Højskole 

Ansøgningsskema til stipendium Løgumkloster Højskole for elever over 18 år. 

Ansøgningsskema til stipendium Løgumkloster Højskole for elever under 18 år.

Nordfyns Højskole

Ansøgningsskema til stipendium Nordfyns Højskole for elever over 18 år. 

Ansøgningsskema til stipendium Nordfyns Højskole for elever under 18 år.  

Ungdomshøjskolen ved Ribe

Ansøgningsskema til stipendium Ungdomshøjskolen ved Ribe for elever over 18 år. 

Ansøgningsskema til stipendium Ungdomshøjskolen ved Ribe for elever under 18 år. 

Vrå Højskole

Ansøgningsskema til stipendium Vrå Højskole for elever over 18 år. 

Ansøgningsskema til stipendium Vrå Højskole for elever under 18 år.

 

Ved spørgsmål, drøftelse og sparring omkring ansøgninger kontaktes specialkonsulent, Jakob Hvenegaard Andersen.

 

Jakob Hvenegaard Andersen
Specialkonsulent
Rådgivning