Særlig tilrettelagt uddannelse (STU)

Her kan du læse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Uddannelsen er tilrettelagt for unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, fx unge udviklingshæmmede.

Læs ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Læs mere i vejledningen om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

STU og tillægstakst

jf. Lov om frie kostskoler mv., § 25, stk. 1.

STU-elever kan ikke udløse den høje tillægstakst (mentortaksten), men derimod godt den lave, idet de ikke har gennemført en kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Unge, der har afsluttet STU, kan godt udløse tillægstakst, idet STU ikke er en kompetencegivende uddannelse i formel forstand. Om det er den lave eller høje afhænger af, om den pågældende har fået udarbejdet en uddannelsesplan i Ungdommens uddannelsesvejledning.