Vejledning og støtte

På højskolen har elever med flygtningebaggrund gode muligheder for at få ekstra pædagogisk støtte i hverdagen og blive hjulpet godt på vej mod videre uddannelse eller beskæftigelse.

Mentorstøtte

Højskoleelever kan blive tilknyttet en mentor under deres højskoleforløb. For elever med flygtningebaggrund kan en mentor være en god og vejledende støtte under hele opholdet for at overkomme og arbejde med potentielle sociale og faglige udfordringer, der kan opstå som nyankommen flygtning.

Kommunalbestyrelsen kan yde støtte til en mentorfunktion i forbindelse med integrationsprogrammet jf. integrationslovens § 23d. Mange højskoler har uddannede mentorer på højskolen. Kontakt den enkelte højskole eller FFD for nærmere information.

Vejledning

Siden 2004 har højskolerne været pålagt at tilbyde eleverne erhvervs- og uddannelsesvejledning. Dette gælder også for elever under integrationsprogrammet, hvor individuel vejledning er et krav. 

Et højskoleophold er ofte et springbræt til afklaring af fremtiden for eleverne. Her spiller rammerne for vejledningen på en højskole en væsentlig rolle, da den tætte, daglige kontakt mellem elev og vejleder giver mulighed for en helhedsorienteret, personlig og kvalificeret vejledning.