Hjælpsmodtagere

For unge, der modtager offentlig forsørgelse, f.eks. kontanthjælp eller uddannelseshjælp , er der forskellige muligheder, for støtte til et højskoleophold. Den forvaltning, der er ansvarlig for eleven, afgør, hvorvidt der kan ydes støtte til et højskoleophold.

Elever på offentlig forsørgelse har forskellige muligheder for at komme på højskole, enten via. en kommunal bevilling eller ved at betale opholdet selv. 

Læs om regler for elever der er på offentlig forsørgelse  

Betalingslov og mulighed for at tage på højskole på egen hånd

Læs om regler for halve arbejdsløshedsdagpenge for unge under 25 år og uddannelsesgodtgørelse for arbejdsløse. 

Halve arbejdsløshedsdagpenge til unge ledige

Læs om muligheden for at give kommunalt tilskud til et højskoleophold

Kommunalt tilskud og betalingslov

Jakob Hvenegaard
Specialkonsulent
Rådgivning

Intensive læringsforløb, særlige målgrupper og unge uden ungdomsuddannelse.