Hjælpsmodtagere

For elever, der er hjælpsmodtagere, er der forskellige muligheder, for støtte til et højskoleophold. Den forvaltning, der er ansvarlig for eleven, afgør, hvorvidt der kan ydes støtte til et højskoleophold.

Betalingslov og mulighed for at tage på højskole på egen hånd

Læs om regler for halve arbejdsløshedsdagpenge for unge under 25 år og uddannelsesgodtgørelse for arbejdsløse. 

Unge ledige

Kommunalt tilskud og betalingslov

Jakob Hvenegaard
Specialkonsulent
Udvikling

Indsatser vedrørende unge uden ungdomsuddannelse, Intensive læringsforløb.

Rådgivning vedr. højskolelovgivning, lønkompensation og statstilskud.