Unge ledige

Unge ledige kan søge om arbejdsløshedsdagpenge i forbindelse med et højskoleophold.

Arbejdsløshedsdagpenge på højskole

Ledige under 25 år på dagpenge har mulighed for at komme på højskole inden for det første halve år af ledighedsperioden med halve dagpenge.

Læs uddrag af bekendtgørelsen vedr. dagpenge under højskoleophold (Word-dokument)

Hjælpsmodtagere på højskole

Hjælpsmodtagere kan søge om at komme på højskole som led i en handlingsplan eller aktiveringsplan. Aktivering sker i overensstemmelse med betalingslovens regler.

Der er også mulighed for at tage på højskole på egen hånd.  

 

Jakob Hvenegaard
Specialkonsulent
Rådgivning

Intensive læringsforløb, særlige målgrupper og unge uden ungdomsuddannelse.