Specialundervisning

Ifølge lov om folkehøjskoler kan der gives tilskud til specialundervisning. Med tilskudsbekendtgørelsen er følgende gældende.

Staten yder tilskud til:

  • Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand for elever med særlige behov (i det følgende: specialundervisning) (lovens § 27, stk. 1)
  • Lærertimer til elever med svære handicap (lovens § 27, stk. 2)
  • Praktisk medhjælp til elever med svære handicap (lovens § 27, stk. 2)
  • Hjælpemidler til elever med svære handicap (lovens § 27, stk. 2)

Der ydes enten tilskud til specialundervisning (lovens § 27, stk. 1) eller tilskud til lærertimer til elever med svære handicap (lovens § 27, stk. 2).  

I forbindelse med den seneste tilskudsbekendtgørelse, er der udsendt brev fra kulturministeriet om tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk støtte.

Læs vejledningen:

Tilskud til specialundervisning og svært handicappede elever på folkehøjskoler

Vejledningen kan også findes på Kulturminisetriets hjemmeside. 

Mere information om SPS tilskuddet

Du kan læse mere om SPS tilskuddet på Slots og Kulturstyrelsens hjemmeside

Skoleledere og SPS-koordinatorer på frie kostskoler kan finde uddybende oplysninger om administration af SPS på spsu-net.spsu.dk, herunder hvordan der søges om tilskud. Få adgang til hjemmesiden ved at skrive til  sps@ktst.dk.

 

Jakob Hvenegaard
Specialkonsulent
Rådgivning

Intensive læringsforløb, særlige målgrupper og unge uden ungdomsuddannelse.