Erhvervsrettet undervisning

Den nye integrationslov stiller nye krav til undervisningen for jobparate udlændinge på højskole under selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet.

Nye krav

Med den nye lov på integrationsområdet, er der nye krav til, hvilke elementer der skal indgå i et højskoleophold for flygtninge på højskole. Det drejer sig om sprogundervisning og et særligt tilrettelagt ervervsrettet forløb.

Det erhvervsrettede forløb tilrettelægges inden for rammerne af højskoleloven og skal sammen med sprogundervisningen udgøre mindst en tredjedel af den samlede undervisning, der tilbydes inden for rammerne af højskoleloven. 

Læs mere om det særlige forløb i denne orienteringsskrivelse på s. 16.

Hvad indeholder et erhvervsrettet forløb?

Højskolernes fastlægger selv den erhvervsrettede del, og indholdet er forskelligt fra skole til skole. Forløbet kan f.eks. tilrettelægges i samarbejde med virksomheder eller organisationer i lokalområdet, som flere højskoler i forvejen samarbejder med. Det kan være i form af virksomhedsbesøg, oplæg fra organisationer, jobcentre mm.

Det kan også være undervisning, der introducerer til det danske arbejdsmarked, f.eks. oplæg og debat om arbejdsmiljø. Flere skoler har undervisning i CV-skrivning og jobansøgninger, og nogle arbejder med simulerede jobsamtaler. 

Nogle skoler giver også mulighed for, at kombinere højskoleopholdet med et praktikforløb. 

Læs mere i hæftet "Mellem undervisning og samvær", hvor der er flere eksempler på, hvordan skolerne tilrettelægger det erhvervsrettede forløb.