Højskole som led i uddannelse

De forberedende ungdomsuddannelser kan man tage dele af på højskole. Læs om Erhvervsgrunduddannelsessporet (egu), særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og hvordan de, hvis de er skrevet ind i uddannelsesplanen for de respektive uddannelser, kan udgøre en del af den enkelte uddannelse.

Jakob Hvenegaard
Specialkonsulent
Rådgivning

Intensive læringsforløb, særlige målgrupper og unge uden ungdomsuddannelse.