Mentorordning

Mentorordningen er for unge uden kompetencegivende uddannelse der ved højskolekursets begyndelse er fyldt 17½ år og endnu ikke 25 år. Den kommunale ungeindsats visiterer til ordningen, og det skal fremgå af elevens uddannelsesplan, at eleven skal på højskole med mentor.
Højskolerne har gode erfaringer med at forberede unge uden ungdomsuddannelse til at tage en ungdomsuddannelse.

Målgruppen for Mentorordningen

Unge uden ungdomsuddannelse der ved højskolekursets begyndelse er fyldt 17½ år og endnu ikke 25 år, kan som led i en uddannelsesplan udarbejdet i samarbejde med Den kommunale ungeindsats - tilbydes at deltage i et afklarende og udviklende højskoleforløb med henblik på overgang til en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Elever under EGU og STU er ikke omfattet af ordningen. Et ophold med mentorstøtte skal være af minimum 12 ugers varighed. 

Evalueringsrapport

Mentorordningen begyndte som et projekt der varede fra 2007-2009. Projektet blev evalueret af DPU i rapporten: "Evaluering og dokumentation af Højskoleophold med mentorordning", skrevet af Ulla Højmark Jensen

Læs rapporten

Højskole som genvej til uddannelse

Læs folderen og bliv klogere på, hvordan højskolen kan være en genvej til uddannelse. 

Hent folderen

Bliv klogere på, hvordan du kan bruge højskolen som en genvej i din uddannelsesvej.

undefined

Jakob Hvenegaard
Specialkonsulent
Rådgivning

Intensive læringsforløb, særlige målgrupper og unge uden ungdomsuddannelse.