Mentorordning

Mentorordningen er for unge uden kompetencegivende uddannelse mellem 17½ og 25 år. Den kommunale ungeindsats visiterer til ordningen, og det skal fremgå af elevens uddannelsesplan, at eleven skal på højskole med mentor.

Målgruppen for Mentorordningen

Unge uden ungdomsuddannelse der ved højskolekursets begyndelse er fyldt 17½ år og endnu ikke 25 år, kan som led i en uddannelsesplan udarbejdet i samarbejde med Den kommunale ungeindsats - tilbydes at deltage i et afklarende og udviklende højskoleforløb med henblik på overgang til en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Elever under EGU og STU er ikke omfattet af ordningen. Et ophold med mentorstøtte skal være af minimum 12 ugers varighed.

Mentorordningens formål

Gennem mentorordningen tilknyttes eleven en mentor, som er ansat på højskolen. Mentoren støtter og vejleder eleven undervejs i opholdet igennem løbende samtaler og hjælper eleven med at opnå de mål, der er sat i elevens uddannelsesplan. Derudover udarbejder mentoren, sammen med eleven, en forløbsplan for højskoleopholdet. 

Evalueringsrapport

Mentorordningen begyndte som et projekt der varede fra 2007-2009. Projektet blev evalueret af DPU i rapporten: "Evaluering og dokumentation af Højskoleophold med mentorordning", skrevet af Ulla Højmark Jensen

Læs rapporten

Jakob Hvenegaard
Specialkonsulent
Rådgivning

Intensive læringsforløb, særlige målgrupper og unge uden ungdomsuddannelse.