Bliv deltagende højskole i projektet

Vi søger højskoler til at udvide Satspuljeprojektet ”Intensive læringsforløb på højskole”.

Foreningen har fra 2018 – 2021 fået satspuljemidler til at tilbyde ”Intensive Læringsforløb” på højskole.

Et intensivt læringsforløb henvender sig til unge uden ungdomsuddannelse, eller uden karaktererne 02 i dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøver. Et højskoleophold med intensiv undervisning i dansk og matematik skal kunne forberede unge uden ungdomsuddannelse til optagelsesprøve på en ungdomsuddannelse.

Projektet søges udvidet fra efteråret 2019 med yderligere højskoler, der har lyst til at arbejde med intensive læringsforløb, forberede unge til optagelse på en ungdomsuddannelse og være med til at udvikle et metodekatalog, der kan anvendes, når ordningen gøres permanent fra 2022.

Det forventes, at kurserne er tilrettelagt således, at halvdelen af undervisningen er højskolefag og fagene dansk og matematik udgør den resterende undervisning. Udover undervisning i højskolefag, dansk og matematik vil der være fokus på vejledning og personlig støtte af de unge, så de i løbet af deres ophold oparbejder de personlige og sociale evner, der også skal til for at kunne gennemføre en uddannelse.

Projektet evalueres af Center For Ungdomsforskning (CeFU)

Der afholdes årligt 3–5 uddannelsesdage/ seminarer, som man forpligter sig til at deltage i.

Skoler, der deltager i projektet, modtager årligt 25.000 kr. til projektledelse. Der er ligeledes i projektet afsat midler til nedbringelse af egenbetalingen, så et 3 ugers forløb kan udbydes for 4.500 kr. Hertil er der yderligere afsat 25.000 kr. pr. skole til nedbringelse af egenbetalingen ved konkret individuel vurdering. Der er således midler til at støtte 22 elever pr. kursus. Kurset udbydes under højskoleloven.   

Der tilstræbes en geografisk dækning af projektet, således at muligheden for at følge et ”Intensivt læringsforløb på højskole”, er en mulighed både i Vest- og i Østdanmark. Der vil desuden lægges vægt på ansøgeres hidtidige erfaringer med at arbejde med unge på kanten af uddannelsessystemet.

Hent Ansøgningsskema