Hvad er højskoleforløb med dansk og matematik?

Et højskoleforløb med dansk og matematik er et kursus, hvor man både modtager undervisning i dansk og matematik, men også andre højskolefag. Man udvikler sig både fagligt og personligt og bliver en del af et stærkt fællesskab.

Det er muligt at tage et højskoleforløb med dansk og matematik, med det formål at forberede unge uden ungdomsuddannelse til en optagelsesprøve på en ungdomsuddannelse.

Kurserne er af varierende længde, men er typisk på 13-22 uger. Nogle skoler tilbyder dog også korte kurser á 3 uger, imens andre skoler tilbyder helårskurser á 44 uger.

Hvem kan deltage?

Forløbene er målrettet unge mellem 16 og 25 år, der ikke har ungdomsuddannelse, f.eks. unge der ikke har gået i skole et stykke tid, eller ikke har karakteren 02 i dansk og/eller matematik.

Den unge skal være motiveret for at deltage i et højskoleforløb, have lyst til at møde nye mennesker, indgå i forpligtende fællesskaber og have lyst til at deltage i undervisningen.

Læs mere om målgruppen her

Hvorfor på højskole?

På højskolen bor, spiser og overnatter deltagerne. Højskoleopholdet kombinerer faglig undervisning i dansk og matematik med almindelige højskolefag, som fortælling, værkstedsfag, bevægelse, ol. Målet med at kombinere højskoleophold med undervisning i dansk og matematik et at styrke deltagernes faglige niveau, samtidig med deres sociale og menneskelige egenskaber, deres gåpåmod og deres motivation.

Der vil være udflugter, socialt samvær og andre spændende aktiviteter. På et højskoleophold får kursisten både faglige udfordringer, et løft i dansk og matematik, spændende højskolefag, nye venner og en masse gode oplevelser. Det er intenst, det er hårdt arbejde og det er sjovt! Det betyder meget arbejde og gode indholdsrige dage. 

Ved kursusstart afdækkes de individuelle faglige forudsætninger og undervisningen tilrettelægges derefter.

Hvor foregår det?

I 2024 udbydes der højskoleforløb med dansk og matematik på syv forskellige højskoler – Brande Højskole, Kalø Højskole, Højskolen Snoghøj, Løgumkloster Højskole, Nordfyns Højskole, Vrå Højskole og Ungdomshøjskolen ved Ribe. Alle skolerne har fokus på dansk og matematik samt særlige højskolefag og højskolesamvær. Der vil på alle syv skoler blive tilbudt minimum 45 timers undervisning i dansk og matematik.

Læs mere om de deltagende skoler her

Pris

Projektet er støttet af midler fra socialstyrelsen og derfor kan man, når man ansøger om at blive elev, også søge om at få nedsat egenbetalingen. 

Læs mere om prisen for et kursus her

Hvordan ansøger man? 

For at blive optaget på kurset skal den unge, evt. i samarbejde med vejleder /sagsbehandler, skrive en motiveret ansøgning.

Ansøg om deltagelse på kurser i 2024 her

Driftstilskud fra Socialstyrelsen

FFD modtager driftsstøtte fra Socialstyrelsen til at udvikle og afholde højskoleophold med dansk og matematik, i forbindelse med projektet "intensive læringsforløb". Der udarbejdes årligt en afrapportering på baggrund af projektets udviklingsplan.

Find afrapporteringen fra 2023 her

 

 

Jakob Hvenegaard
Specialkonsulent
Rådgivning

Intensive læringsforløb, særlige målgrupper og unge uden ungdomsuddannelse.