Betalingslov og på egen hånd

Der er forskellige muligheder for at yde støtte til en elevs højskoleophold.

Der findes forskellige støttemuligheder til en elevs højskoleophold. Hvis eleven er hjælpsmodtager, det vil sige omfattet af betalingsloven, og er visiteret til et højskoleophold, skal kommunen afholde den fulde udgift for højskoleopholdet.  

Læs om hvad betalingsloven er og hvornår den anvendes

Der er også mulighed for at kommunen som en forebyggende indsats med hjemmel i højskoleloven afsætter midler til højskoleophold. Det kan være både til unge under 18 år, og unge over 18 år der ikke er hjælpsmodtagere.

Information om kommunalt tilskud til højskoleophold

Der er desuden mulighed for at en elev, der er på kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp der på egen hånd deltager i undervisningen kan tage på højskole uden at betalingsloven træder i kraft. 

Læs om højskole på egen hånd

 

Jakob Hvenegaard
Specialkonsulent
Rådgivning

Intensive læringsforløb, særlige målgrupper og unge uden ungdomsuddannelse.