Betalingslov og på egen hånd

Der er forskellige muligheder for at yde støtte til en elevs højskoleophold.

Der findes forskellige støttemuligheder til en elevs højskoleophold. Hvis eleven er hjælpsmodtager, det vil sige omfattet af betalingsloven, skal kommunen afholde den fulde udgift for højskoleopholdet. Der er dog også mulighed for at kommunen som en forebyggende indsats med hjemmel i højskoleloven afsætter midler til højskoleophold. Det kan være både til unge under 18 år, og unge over 18 år der ikke er hjælpsmodtagere. Der er desuden mulighed for at en elev, der er på kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp der på egen hånd deltager i undervisningen kan tage på højskole uden at betalingsloven træder i kraft.