Støtte til flygtninge

Højskolerne har gode erfaringer med at have elever med flygtningebaggrund på højskole. Mange er på højskole som et led i deres integrationsprogram, men der findes også en række andre muligheder.

Gode erfaringer med flygtninge på højskole

Som højskoleelever har flygtninge stort udbytte af at tage aktivt del i et kostskolemiljø, da et højskoleophold både bidrager til de unge flygtninges danskfærdigheder, kulturelle indsigt og netværksdannelse.

Støtte til højskoleophold

Det er særligt i integrationsfasen, at der er gode muligheder for at tilbyde et højskoleophold til flygtninge. Finansieringsmulighederne afhænger bl.a. af den enkelte flygtnings status og alder. 

Læs mere om højskoleophold for flygtninge

 

Mette Kylsø

S: Udviklingskonsulent
O: Udvikling

Vejledning, efteruddannelse og indsatsen omkring flygtninge.

 

Jakob Hvenegaard

S: Specialkonsulent
O: Udvikling

Indsatser vedrørende unge uden ungdomsuddannelse, Intensive læringsforløb.

Rådgivning vedr. højskolelovgivning, lønkompensation og statstilskud.

undefined