Flygtninge

Højskolerne har i en længere årrække arbejdet med elever med flygtningebaggrund. Her kan du læse nærmere om mulighederne for højskoleophold for flygtninge.

Om indsatsen

Hvad enten der er tale om meget eller lidt erfaring med denne elevgruppe, har højskolerne det til fælles at kunne tilbyde en kostskoleramme, hvori den enkelte bliver introduceret til det danske samfund, kultur og sprog igennem et forpligtende fællesskab, der understøtter dennes udvikling både på det personlige, sociale og faglige plan.  

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet

Andre muligheder for højskoleophold

Vejledning og støtte

Materialer og inspiration

Kontakt foreningen

Ønsker du at vide mere om muligheden for et højskoleophold? Kontakt foreningens medarbejdere for at få mere viden om samarbejdsmuligheder, finansiering og højskolernes tilbud.
 

Jakob Hvenegaard
Specialkonsulent
Rådgivning

Intensive læringsforløb, særlige målgrupper og unge uden ungdomsuddannelse.

Mette Kylsø
Udviklingskonsulent
Rådgivning

Vejledning, efteruddannelse og indsatsen omkring flygtninge.