Ansøgning

For at blive optaget på et højskoleophold med dansk og matematik og modtage økonomisk støtte fra driftsbevillingen, kræver det, at der udarbejdes en motiveret ansøgning. Jf. målgruppebeskrivelsen for om eleven opfylder denne.

Ansøgningsprocessen

Der kan ansøges om optagelse og økonomisk støtte til et højskoleophold på to forskellige måder.

Inden opholdet start kan eleven, i samarbejde med højskole og vejleder, ansøge om et stipendie til nedsættelse af egenbetalingen. Eleven får således højskoleopholdet med dansk og matematik til en lavere egenbetaling. Stipendiets størrelse afgøres isamarbejde mellem elev, højskole, kommunal vejleder og evt. andre relevante parter. Skolen og eleven udfylder i fællesskab ansøgningen, og i vurdering af ansøgningen lægges vægt på en helhedsvurdering af det ansøgte beløb.

Efter opholdets start kan der søges om elevstøtte, som er tilskud til, at skolen kan tilbyde eleven undervisning i dansk og/eller matematik. Eleven betaler således selve opholdet selv, men skolen modtager støtte for undervisningen i dansk og matematik. Satsen for elevstøtte er fast

Læs mere om økonomien ved henholdsvis stipendier og elevstøtte 

Det tilstræbes at ansøgninger behandles indenfor 14 dage i perioden august til juni. I juli skal påberegnes 4 ugers sagsbehandlingstid.

For at søge om midler til stipendie eller elevstøtte skal FFD's ansøgningsskema bruges. 

Find ansøgningsskemaer 

Søg om stipendium til nedsættelse af egenbetaling her

Søg om elevstøtte til udgifter ifm. undervisning her

 

Ved spørgsmål, drøftelse og sparring omkring ansøgninger kontaktes specialkonsulent, Jakob Hvenegaard Andersen.

 

Jakob Hvenegaard Andersen
Specialkonsulent
Rådgivning