Ansøgning

For at blive optaget på et højskoleophold med dansk og matematik, med støtte fra satspuljemidlerne, kræver det, at der udarbejdes en motiveret ansøgning. Jf. målgruppebeskrivelsen for om eleven opfylder denne.


Ansøgningsprocessen

Der kan ansøges om optagelse og økonomisk støtte til et højskoleophold på to forskellige måder. Inden opholdet start kan eleven, i samarbejde med højskole og vejleder, ansøge om et stipendie til nedsættelse af egenbetalingen. Efter opholdets start kan der søges om elevstøtte til undervisning. 

Søg stipendie

Det er den højskole, den unge ønsker at være elev på, der i samarbejde med eleven og vejleder søger om stipendiet. Der er løbende ansøgning til puljen. Det tilstræbes at midlerne anvendes både på forårs- og efterårssemester. Det tilstræbes at der i perioden august – juni gives svar indenfor 14 dage efter ansøgning er indsendt. Ved indsendelse af ansøgning i juli måned skal forventes, at der gives svar indenfor 4 uger. 

Vi anbefaler, at eleven bruger noget tid på ansøgningen, da det har stor betydning for, hvordan vi bedst planlægger det intensive forløb.

Ligeledes er der i ansøgningsskemaet mulighed for, at der kan gives en kommmentar/beskrivelse fra vejleder, kontaktperson, lærer etc., samt mulighed for at vedlægge eventuelle relevante dokumenter.

Ansøgningsskemaer for de deltagende højskoler i projektet kan ses nedenfor. 

Brande Højskole

Ansøgningsskema til stipendium Brande Højskole for elever over 18 år. 

Ansøgningsskema til stipendium Brande Højskole for elever under 18 år.

Højskolen Kalø

Ansøgningsskema til stipendium Højskolen Kalø for elever over 18 år

Ansøgningsskema til stipendium Højskolen Kalø for elever under 18 år

Højskolen Snoghøj

Ansøgningsskema til stipendium Højskolen Snoghøj for elever over 18 år. 

Ansøgningsskema til stipendium Højskolen Snoghøj for elever under 18 år.  

Nordfyns Højskole

Ansøgningsskema til stipendium Nordfyns Højskole for elever over 18 år. 

Ansøgningsskema til stipendium Nordfyns Højskole for elever under 18 år.  

Ungdomshøjskolen ved Ribe

Ansøgningsskema til stipendium Ungdomshøjskolen ved Ribe for elever over 18 år. 

Ansøgningsskema til stipendium Ungdomshøjskolen ved Ribe for elever under 18 år. 

Vrå Højskole

Ansøgningsskema til stipendium Vrå Højskole for elever over 18 år. 

Ansøgningsskema til stipendium Vrå Højskole for elever under 18 år.

 

Søg elevstøtte 

Elevstøtte søges efter opholdets start, i tilfælde af at eleven, efter at være startet på højskolen, ønsker at modtage undervisning i dansk og matematik i løbet af deres ophold. Her søger eleven i samarbejde med højskolen om et fast ugentligt beløb, som går til at dække omkostninger ifm, undervisning. 

Læs mere om økonomi ved elevstøtte her

Det tilstræbes at der i perioden august – juni gives svar indenfor 14 dage efter ansøgning er indsendt. Ved indsendelse af ansøgning i juli måned skal forventes, at der gives svar indenfor 4 uger. 

Ansøgningsskemaer for de deltagende højskoler i projektet kan ses nedenfor. 

Brande Højskole

Ansøgningsskema til elevstøtte Brande Højskole for elever over 18 år. 

Ansøgningsskema til elevstøtte Brande Højskole for elever under 18 år.

Højskolen Kalø

Ansøgningsskema til elevstøtte Højskolen Kalø for elever over 18 år

Ansøgningsskema til elevstøtte Højskolen Kalø for elever under 18 år

Højskolen Snoghøj

Ansøgningsskema til elevstøtte Højskolen Snoghøj for elever over 18 år. 

Ansøgningsskema til elevstøtte Højskolen Snoghøj for elever under 18 år.  

Nordfyns Højskole

Ansøgningsskema til elevstøtte Nordfyns Højskole for elever over 18 år. 

Ansøgningsskema til elevstøtte Nordfyns Højskole for elever under 18 år.  

Ungdomshøjskolen ved Ribe

Ansøgningsskema til elevstøtte Ungdomshøjskolen ved Ribe for elever over 18 år. 

Ansøgningsskema til elevstøtte Ungdomshøjskolen ved Ribe for elever under 18 år. 

Vrå Højskole

Ansøgningsskema til elevstøtte Vrå Højskole for elever over 18 år. 

Ansøgningsskema til elevstøtte Vrå Højskole for elever under 18 år.

 

Ved spørgsmål, drøftelse og sparring omkring ansøgninger kontaktes specialkonsulent, Jakob Hvenegaard Andersen.

Jakob Hvenegaard Andersen
Specialkonsulent
Udvikling