Andre muligheder for højskoleophold

Foruden selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet findes der en række andre muligheder, som kan være relevante for personer med flygtningebaggrund, der ønsker et højskoleophold.

Muligheder udover selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet

For flygtninge, der ikke er under selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, findes der andre veje til et højskoleophold. Finansieringsmulighederne afhænger af hvilken lovgivning, der træder i kraft i forhold til den enkelte flygtnings aktiviteter.

Tilbud efter Serviceloven til unge under 18

Kommunen kan vælge at tilbyde et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram til uledsagede flygtninge under 18 år. I dette tilfælde falder de unge ind under integrationsloven og muligheder efter denne lov.

For unge under 18 år kan et højskoleophold også tilbydes under Serviceloven. Dette tilbud henvender sig særligt til unge mellem 16-18 år, som har brug for særlig støtte. Kommunen kan, jf. servicelovens §52a stk. 2, finansiere højskoleophold til flygtninge under 18 år, hvis opholdet erstatter en mere omfattende foranstaltning. Staten afholder fuldt ud kommunens udgifter de første tre år efter opholdstilladelsen.
 

Højskoleophold under Betalingsloven

Modtagere af uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse kan deltage i højskoleophold på forskellig vis. Der er flere muligheder for finansiering. Læs mere om mulighederne under Betalingsloven.