Selvvalgt uddannelse

Det er FFD's ambition at markere højskolerne som betydningsfuldt efteruddannelsestilbud i tilknytning til arbejdslivet. Derfor forsøger vi at gøre højskolerne gældende for de, der, som en del af deres overenskomst, har ret til 2 ugers selvvalgt uddannelse hvert år.

Selvvalgt uddannelse på højskole

Danmark er en del af et globalt arbejdsmarked, og det har skærpet kravene til virksomheder og deres ansatte. Hele voksen- og efteruddannelsesområdet er derfor under stærk forandring. Før tog man på efteruddannelseskursus for at erhverve sig kendte og konkrete kvalifikationer. Nu skal der gives lyst til læring, mod på forandringer og oplysning om livet. Det er derfor oplagt, at folkehøjskolen melder sig på banen, både igennem selvvalgt uddannelse i arbejdstiden og kurser for ledige.

Højskoler kombinerer undervisning og samvær

På højskolen kan ansatte i en virksomhed få kompetenceudvikling i et socialt læringsmiljø, styrke deres arbejdsglæde, opdage og afprøve nye talenter, sætte perspektiv på et fremtidigt arbejdsliv eller lære at håndtere overgangsperioder mellem forskellige jobs og jobfunktioner. Alt sammen med udgangspunkt i kombinationen mellem undervisning og samvær.

Jakob Hvenegaard
Specialkonsulent
Rådgivning

Intensive læringsforløb, særlige målgrupper og unge uden ungdomsuddannelse.