Stipendier

Elever kan søge Højskolestipendiet, Rigsfællesskabets Højskolestipendium, Højskole med dansk og matematik stipendiet og Nordisk Højskolestipendium. Højskoler kan nu også søge om at få ukrainske unges, og på sigt også russiske unges, egenbetaling nedsat.

Højskolestipendium - under Mangfoldighedspuljen

Du kan ansøge Højskolestipendiet hvis du ikke har mulighed for selv, eller ved hjælp fra familie eller andre (fx kommunal støtte) at finansiere et højskoleophold.

Se betingelser, vejledning og ansøgningsskema her

 

Pulje: Stipendier til ukrainske og russiske unge

Ukrainske og russiske unge kan søge om tilskud til ophold på danske højskoler. Puljen administreres af FFD og stipendiet søges af skolen på vegne af den enkelte elev.

Formålet med puljen er styrke de fælles værdier, højskolerne bygger på, i elevernes hjemlande med henblik på at understøtte den demokratisk civilsamfundsudvikling.

Læs mere om puljens formål, retningslinjer og ansøgningsprocessen

 

Højskole med dansk og matematik stipendiet

Højskole med dansk og matematik er en indsats for unge på 16-25 år uden uddannelse og job, der har brug for at blive fagligt og personligt parate til at starte på en ungdomsuddannelse: Det er muligt at søge om nedsættelse af elevens egenbetaling gennem indsatsens stipendieordning. 

Læs mere om Højskole med dansk og matematik

 

Nordisk Højskolestipendium

Danske elever (inklusiv færøske og grønlandske) kan søge Nordisk Højskolestipendium om et stipendium til ophold af minimum 12 ugers varighed på en folkehøjskole i et andet nordisk land.

Læs mere om Nordisk Højskolestipendium på højskolerne.dk.