Kommunalt tilskud

Information om kommunalt tilskud til højskoleophold.

Nedenstående relaterer til § 31, stk. 3 i Lov om folkehøjskoler om hvordan kommuner kan yde støtte til egenbetaling ved højskoleophold. Se lov om folkehøjskoler

I forhold til kommunal støtte til højskoleophold skal der skelnes mellem unge, som er under 18 år og unge, som er 18 år og derover. I den sidstnævnte gruppe skal der skelnes i forhold til, om de i forvejen modtager ydelser eller ej. 

Unge under 18 år

For unge under 18 år kan den enkelte kommune frit vælge at yde støtte til et højskoleophold. Disse unge er ikke omfattet af betalingsloven. I betalingsloven fastsættes regler om betaling for uddannelse i forbindelse med visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. Se Betalingsloven

Da unge under 18 år ikke er omfattet heraf, kan højskolen således hjemtage de statslige driftstilskud til disse unge.

En kommunal støtte kan gives i form af helt eller delvis tilskud til egenbetalingen. Størrelsen af egenbetalingen kan variere, idet den enkelte højskole efter individuel vurdering kan vælge at nedsætte denne. 

Unge på 18 år og derover

For denne gruppe skelnes der mellem personer, der:

  1. Ikke modtager ydelser i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsespolitik (LAB) eller Serviceloven
  2. Modtager ydelser i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) eller Serviceloven

For unge på 18 år og derover, der ikke modtager ydelser i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) eller Serviceloven, kan kommunen vælge at yde støtte til elevens deltagelse i et højskoleophold. Det kan kommunen gøre som led i en forebyggelsesindsats eller som en kvalificering til at påbegynde en ordinær ungdomsuddannelse. 

Vælger kommunen at sætte tidligt ind, før den unge ender i kontanthjælp, vil kommunens udgifter til opholdet udelukkende være den støtte, nævnt ovenfor, den enkelte unge modtager under højskoleopholdet, idet højskolen også for denne gruppe kan hjemtage de statslige drifttilskud.  

Kommunal støtte kan for unge under 18 år omfatte helt eller delvis tilskud til egenbetalingen.

For unge, der modtager ydelser i henhold til LAB eller Serviceloven skal kommunen afholde den fulde betaling for højskoleopholdet, idet højskolen ikke kan hjemtage taxametertilskud i disse tilfælde. Kommunens betaling her omfatter således både det statslige taksttilskud til højskolen og elevens egenbetaling efter reglerne i betalingsloven.

Unge uden ungdomsuddannelse på højskole

Folder med eksempler på uddannelsesforløb og kommunal finansiering.
Læs den online, eller download folderen om uddannelsesforløb og finansiering til unge uden ungdomsuddannelse.
 

Jakob Hvenegaard
Specialkonsulent
Rådgivning

Intensive læringsforløb, særlige målgrupper og unge uden ungdomsuddannelse.