Målgruppe for højskoleforløb med dansk og matematik


Målgruppen er:

 • Unge mellem 16 og 25 år, der ikke har en ungdomsuddannelse eller faglige forudsætninger for at kunne starte på ordinær uddannelse.

 • Unge, der er motiveret af at starte på uddannelse, og som ikke har kognitive udfordringer.

Herunder er det unge, der er kendetegnet ved et eller flere af følgende:

 • Unge, der ikke har fået 2 i dansk/og eller matematik, ikke har afsluttet folkeskolen eller har været udenfor uddannelse i længere tid.

 • Unge, der er uddannelsesmotiverede, og som mangler det sidste for at kunne starte.

 • Unge, der har været stressramt, har lavt selvværd eller anden mistrivsel, men ikke svære diagnoser.

 • Unge, der er frafaldet ungdomsuddannelse.

 • Unge, der ikke er i uddannelse, men ikke nødvendigvis er ”kendt” af systemet.

 • Unge, der har et højskoleforløb som del af sin egu, og som har brug for et fagligt løft i dansk og matematik
 • Unge, der har lidt nederlag og derfor har mistet selvtilliden i forhold til uddannelse.

 • Unge, der kan modtage undervisning på dansk.

 • Unge, der ikke har stofmisbrug

 • Unge, der har haft svært ved at se sig selv i uddannelse, eller har mistet troen på uddannelse