Guide til højskoler

Her kan du læse en trin-for-trin guide til de de krav og procedurer som højskolen skal opfylde.

Krav og procedurer

Når højskolen modtager henvendelse fra en elev, der ønsker at tage et langt kursus under mentorordningen, henvises eleven i første omgang til den kommunale ungeindsats for visitering og udarbejdelse af uddannelsesplan. Derudover skal skolen tage hensyn til følgende krav og procedurer:

1. Krav til skolernes mentorordning

Skolen skal beskrive, hvordan mentorstøtte og mentorordningen vil blive varetaget, herunder hvordan kompetencen er til stede på skolen. Beskrivelsen skal fremgå på skolens hjemmeside og desuden indgå i indholdsplanen for det pågældende kursus.

2. Krav til mentorerne

De unge skal have tilknyttet en mentor, der støtter og vejleder dem med at opnå de mål, der er sat i uddannelsesplanen. Det anbefales, at mentoren ikke har flere end 4 elever tilknyttet. De enkelte mentorer skal, som forudsætning for at varetage mentorfunktionen, have gennemført et særligt kursus. FFD udbyder forskellige kurser.

3. Skriftlig aftale

Når eleven er optaget på skolen, skal mentor og elev i fællesskab udarbejde en skriftlig aftale for elevens forløb på skolen. Aftalen skal indeholde den unges forløb på skolen, samt hvordan den følges op. Ved behov tages der kontakt til ungevejleder i den kommunale ungeindsats med henblik på at revidere i uddannelsesplanen.

Få inspiration til skriftlig aftale for elevens forløber (Word-dokument)

Find ekstra vejledning til mentorordningen i denne tjekliste (Word-dokument)

Inspiration til uddannelsesplan

Jakob Hvenegaard
Specialkonsulent
Rådgivning

Intensive læringsforløb, særlige målgrupper og unge uden ungdomsuddannelse.