Guide til UU-vejledere

Her finder du en trin-for-trin guide vedrørende krav til uddannelsesplan og tillægstaksten generelt.

Krav til uddannelsesplan og tillægstakst

Unge uden ungdomsuddannelse mellem 17½ -25 år, kan som led i en uddannelsesplan udarbejdet i samarbejde med Den kommunale ungeindsats - tilbydes at deltage i et afklarende og udviklende højskoleforløb med henblik på overgang til en kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Tillægstaksten til unge uden ungdomsuddannelse med en uddannelsesplan er på Finansloven 2024 fastsat til 1.174 kr. pr. uge.

Følgende skal være opfyldt for at elever kan udløse tillægstaksten og modtage mentorstøtte: 

1. Krav til uddannelsesplan

Ungevejlederen i den kommunale ungeindsats skal i samarbejde med den unge udfærdige en uddannelsesplan. I uddannelsesplanen skal højskoleopholdet indgå og det skal tillige fremgå af uddannelsesplanen at:

  • Eleven er uden afsluttet ungdomsuddannelse
  • Eleven har brug for mentorstøtte. Planen skal underskrives af eleven (evt. forældre) og vejlederen. På linket kan du finde inspiration til opbygning og indhold af uddannelsesplanen (Word-dokument)

2. Aftale med højskole

Derefter kontaktes den valgte skole, og der indgås en aftale med denne om varighed, elevens egenbetaling (se siden om kom.tilskud vedr. skolens mulighed for at nedsætte egenbetalingen), særlige behov m.m.

Find ekstra vejledning til mentorordningen i denne tjekliste (Word-dokument)