FAQ - Typiske spørgsmål og svar

Her finder du svar på en række typiske spørgsmål vedrørende Mentorordningen.

Kan en egu-elev udløse det høje tilskud?

(jf. Lov om Folkehøjskoler, § 25, stk. 1)

Nej. En sådan elev er allerede i gang med en ungdomsuddannelse, og skal derfor ikke have udarbejdet en uddannelsesplan af UU, jf. at tilskuddet udløses af eleven uden ungdomsuddannelse med uddannelsesplan, og dermed er målgruppevurderet af UU. Egu-elever kan godt udløse den lave takst, idet de ikke har gennemført en kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Kan elever, der har afsluttet FGU på niveau 1 og 2 udløse tillægstakst?

Unge, der har afsluttet FGU på niveau 1 og 2, kan godt udløse tillægstakst, da FGU afsluttet på niveau 1 og 2 ikke er en kompetencegivende uddannelse.

Kan elever, der har afsluttet på højeste niveau i AGU-sporet under FGU udløse tillægstakst?

Unge, der har afsluttet på højeste niveau i AGU sporet kan godt udløse tillægstakst, da AGU sporet på højeste niveau ikke er en kompetencegivende uddannelse, da den sigter mod hf eller alternativt anden gymnasial ungdomsuddannelse.

Kan elever, der har afsluttet på højeste niveau i EGU-sporet under FGU udløse tillægstakst?

Unge, der har afsluttet på højeste niveau i EGU sporet kan ikke udløse tillægstakst, da EGU sporet på højeste niveau er en kompetencegivende uddannelse, da den sigter mod beskæftigelse og giver dimittend rettigheder som ufaglært på arbejdsmarkedet.

Kan elever, der har afsluttet på højeste niveau i PGU-sporet under FGU udløse tillægstakst?

Unge, der har afsluttet på højeste niveau i PGU sporet kan godt udløse tillægstakst, da PGU sporet på højeste niveau ikke er en kompetencegivende uddannelse, da den sigter mod EUD

Kan elever, der har afsluttet egu (gammel ordning) udløse tillægstakst?

Unge, der har afsluttet egu, kan ikke udløse tillægstakst, idet egu er en kompetencegivende uddannelse.

Kan en STU-elev udløse det høje tilskud?

(jf. Lov om Folkehøjskoler, § 25, stk. 1)

Nej. En sådan elev er allerede i gang med en ungdomsuddannelse, og skal derfor ikke have udarbejdet en uddannelsesplan af UU, jf. at tilskuddet udløses af eleven uden ungdomsuddannelse med uddannelsesplan, og dermed er målgruppevurderet af UU. STU-elever kan godt udløse den lave takst, idet de ikke har gennemført en kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Kan elever, der har afsluttet STU udløse tillægstakst?

Unge, der har afsluttet STU, kan godt udløse tillægstakst, idet STU ikke er en kompetencegivende uddannelse i formel forstand. Om det er den lave eller høje afhænger af, om den pågældende har fået udarbejdet en uddannelsesplan i Ungdommens uddannelsesvejledning.

Kan elever, der har afsluttet kombineret ungdomsuddannelse (kuu) udløse tillægstakst?

Unge, der har afsluttet kuu, kan ikke udløse tillægstakst, idet kuu er en kompetencegivende uddannelse.

Er elever fra Færøerne og Grønland omfattet af den høje takst?

Nej, kun elever med en uddannelsesplan udarbejdet af UU er omfattet.

Kan en grønlænder, som er bosiddende i Danmark, og som UU udarbejder en uddannelsesplan for, udløse mentortaksten?

Ja, en grønlænder, bosiddende i Danmark, mellem 17½ og 25 år, uden kompetencegivende ungdomsuddannelse, og med behov for særlig støtte, kan udløse mentortakst ved at få udarbejdet en uddannelsesplan hos UU. UU sikrer gennem udarbejdelse af uddannelsesplanen, at eleven tilhører målgruppen, der har behov for særlig støtte.

Kan elever på ungdomshøjskoler, med en uddannelsesplan, der først fylder 17½ under forløbet, udløse den høje takst fra den dag, de fylder 17½?

Nej, tilskuddet ydes kun til elever, der er mindst 17½ år og endnu ikke er fyldt 25 år ved kursets begyndelse - og er uden kompetencegivende uddannelse.

Kan en elev, i løbet af højskoleopholdet, få udarbejdet en uddannelsesplan hos UU indeholdende behov for mentorstøtte?

Ja, hvis det under højskoleopholdet viser sig, at en elev har brug for særlig støtte, kan eleven få udarbejdet en uddannelsesplan hos UU. Mentortaksten vil udløses for resten af elevens ophold. Betingelserne for udløsning af mentortaksten skal være opfyldt. Herunder at højskoleopholdet med mentor udgør mindst 12 uger, at eleven er mellem 17½ og 25 år og uden ungdomsuddannelse. UU sikrer gennem udarbejdelse af uddannelsesplan, at de elever, der udløser mentortakst, tilhører takstens målgruppe.  

Er der særlige kurser for mentorer?

Der er ikke krav om, at man skal have deltaget i et specifikt kursus, men FFD udbyder jævnligt kurser målrettet mentorer på højskoler/hus- og håndarbejdskurser. Skolen skal kunne dokumentere, at mentor har deltaget i efteruddannelse for mentorer.

Hvor meget må egenbetalingen nedsættes?

Af lovforslagets § 23, stk. 4, fremgår, at der kan dispenseres fra kravet om mindste egenbetaling, så skolen for elever, der udløser særlig takst for unge uden ungdomsuddannelse med uddannelsesplan, efter en individuel vurdering kan nedsætte egenbetalingen eller helt undlade at opkræve den. En skole skal konkret kunne begrunde hvert tilfælde, hvor den har givet nedsættelse af elevbetalingen, og skolen skal kunne begrunde omfanget af nedsættelsen.

Er udenlandske elever omfattet af ordningen?

Udenlandske elever er ikke omfattet af ordningen, da den fordrer en uddannelsesplan udarbejdet af UU 

Har man afsluttet en ungdomsuddannelse efter 12. klasse på en Rudolf Steiner Skole?

Nej, det er ikke en formel kompetencegivende uddannelse.

Er Rudolf Steiner HF en kompetencegivende ungdomsuddannelse?

Ja, Rudolf Steiner HF er en kompetencegivende ungdomsuddannelse, og der kan ikke udløses tillægstakst.