Sprogundervisning

Langt de fleste højskoler, der har elever med flygtningebaggrund, tilbyder danskundervisning, ofte i samarbejde med sprogcentre.

Samarbejde om sprogundervisning

Der findes flere mulige samarbejdsmodeller mellem højskoler og sprogcentre i forbindelse med danskundervisning til flygtninge. Det er dog sprogskolerne, der udfører modultest og afsluttende prøver.

  • Højskolen kan selv udbyde danskundervisning, hvorefter eleven går til en afsluttende prøve på et sprogcenter. 
  • Eleven kan modtage undervisning på et sprogcenter i nærheden i forbindelse med sit højskoleophold. 
  • Højskolen kan hyre en sproglærer fra et sprogcenter, som underviser eleverne på højskolen. 
     

Det er muligt for flygtninge at modtage op til 15 timers kompetencegivende og prøveforberedende undervisning om ugen på danskuddannelserne under deres højskoleopholdet jf. højskoleloven § 15 stk. 2.